Θεματολογία και επόμενες Εκπαιδευτικές Συνεδρίες

Προγράμματα στη Θεσσαλονίκη => SKG

Διαδικτυακά Προγράμματα (σε Ψηφιακή Διαδραστική Πλατφόρμα) => ΨΗΦ

Προγράμματα στην Αθήνα => ATΗ

04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Απρίλιος 14, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 12, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιούνιος 9, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιούλιος 7, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 22, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Οκτώβριος 13, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 10, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Δεκέμβριος 8, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιανουάριος 1, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Φεβρουάριος 1, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 1, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Απρίλιος 23, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Μάιος 14, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Ιούνιος 11, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Ιούλιος 9, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Σεπτέμβριος 3, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Σεπτέμβριος 24, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Οκτώβριος 15, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Νοέμβριος 12, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Δεκέμβριος 10, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Ιανουάριος 1, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Φεβρουάριος 1, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Μάρτιος 1, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Απρίλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Μάιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Ιούνιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Ιούλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Σεπτέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Σεπτέμβριος 10, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Οκτώβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Νοέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Δεκέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Ιανουάριος 1, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Φεβρουάριος 1, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
03 12Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Μάρτιος 30, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός.
04 12Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Απρίλιος 27, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων
05 1Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 25, 2020
 • Εξυπηρέτηση που Ξεπερνά τις Προσδοκίες
06 1Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιούνιος 29, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Η Δύναμη της Αναγνώρισης
08 2A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Αύγουστος 31, 2020
 • Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
09 3A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 28, 2020
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα
10 4A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Οκτώβριος 19, 2020
 • Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας
11 5A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 9, 2020
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
11 5B Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 30, 2020
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
12 6A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Δεκέμβριος 21, 2020
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών
01 6B Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιανουάριος 1, 2021
 • Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση
02 7A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Φεβρουάριος 1, 2021
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
03 7B Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 1, 2021
 • Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
04 8Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Απρίλιος 1, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών.
05 9Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 1, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
12 10Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιούνιος 1, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών
01 10Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Αύγουστος 1, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο.
02 11Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 1, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες.
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 12, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Ιούλιος 7, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 15, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
11 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 10, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
01 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Ιανουάριος 1, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 1, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • Μάιος 14, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • Σεπτέμβριος 24, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • Νοέμβριος 9, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
11 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • Νοέμβριος 12, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
01 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • Ιανουάριος 1, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • Μάρτιος 1, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
05 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Μάιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
07 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Ιούλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
09 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Σεπτέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
11 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Νοέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
01 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Ιανουάριος 1, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
03 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Μάρτιος 1, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ