Θεματολογία και επόμενες Εκπαιδευτικές Συνεδρίες

Προγράμματα στη Θεσσαλονίκη => SKG

Προγράμματα στο Ηράκλειο => HER

Προγράμματα στην Αθήνα => ATΗ

12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Δεκέμβριος 17, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων.
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιανουάριος 14, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις Προσδοκίες & H Δύναμη της Αναγνώρισης.
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Φεβρουάριος 11, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες & Πώς Να Εξολοθρεύσουμε το Άγχος.
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 10, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Απρίλιος 14, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 12, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας & Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιούνιος 9, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών & Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιούλιος 7, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Παρακίνηση μέσω θετικής επικοινωνίας
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 22, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Οκτώβριος 13, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 10, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφωνικής και email.
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Δεκέμβριος 12, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων.
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Ιανουάριος 16, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις Προσδοκίες & H Δύναμη της Αναγνώρισης.
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Φεβρουάριος 13, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες & Πώς Να Εξολοθρεύσουμε το Άγχος.
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Απρίλιος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Μάιος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας & Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Ιούνιος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών & Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Ιούλιος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Σεπτέμβριος 5, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Παρακίνηση μέσω θετικής επικοινωνίας
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Σεπτέμβριος 15, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Οκτώβριος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Νοέμβριος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφωνικής και email.
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Φεβρουάριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες & Πώς Να Εξολοθρεύσουμε το Άγχος.
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Απρίλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Μάιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας & Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Ιούνιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών & Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Ιούλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Σεπτέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Παρακίνηση μέσω θετικής επικοινωνίας
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Σεπτέμβριος 10, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Οκτώβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Νοέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφωνικής και email.
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Δεκέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων.
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Ιανουάριος 1, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις Προσδοκίες & H Δύναμη της Αναγνώρισης.
12 10Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Δεκέμβριος 16, 2019
 • 18:00 to 21:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών
01 10Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιανουάριος 27, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο.
02 11Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Φεβρουάριος 24, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες.
03 12Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 30, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός.
04 12Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Απρίλιος 27, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων
05 1Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 25, 2020
 • Εξυπηρέτηση που Ξεπερνά τις Προσδοκίες
06 1Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιούνιος 29, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Η Δύναμη της Αναγνώρισης
08 2A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Αύγουστος 31, 2020
 • Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
09 3A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 28, 2020
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα
10 4A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Οκτώβριος 19, 2020
 • Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας
11 5A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 9, 2020
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
11 5B Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 30, 2020
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
12 6A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Δεκέμβριος 21, 2020
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών
01 6B Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιανουάριος 1, 2021
 • Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση
02 7A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Φεβρουάριος 1, 2021
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
03 7B Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 1, 2021
 • Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
04 8Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Απρίλιος 1, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών.
05 9Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 1, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
01 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Ιανουάριος 14, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις Προσδοκίες & H Δύναμη της Αναγνώρισης.
03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 10, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 12, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας & Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Ιούλιος 7, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 15, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
11 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 10, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφωνικής και email.
12 05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Δεκέμβριος 11, 2019
 • 15:00 to 21:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας & Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
01 01 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Ιανουάριος 16, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις Προσδοκίες & H Δύναμη της Αναγνώρισης.
02 03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Φεβρουάριος 12, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
09 09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
04 07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Απρίλιος 1, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
11 11 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Νοέμβριος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφωνικής και email.
03 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
05 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Ιούνιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας & Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
07 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Ιούλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών & Ανάπτυξη Ηγετών με την τέχνη της Καθοδήγησης
09 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Σεπτέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
11 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Νοέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφωνικής και email.
01 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Ιανουάριος 1, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις Προσδοκίες & H Δύναμη της Αναγνώρισης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ