01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Ιανουαρίου 2023
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Φεβρουαρίου 2023
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Μαρτίου 2023
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Απριλίου 2023
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Μαΐου 2023
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Ιουνίου 2023
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Ιουλίου 2023
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Σεπτεμβρίου 2023
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 2 Σεπτεμβρίου 2023
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Οκτωβρίου 2023
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Νοεμβρίου 2023
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Δεκεμβρίου 2023
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 6B x2Α Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
 • 17 Ιανουαρίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 6B x2Α Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 7Α Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
 • 21 Φεβρουαρίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 7Α Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 8Α Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών
 • 11 Απριλίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 8Α Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 8Β x10Β Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
 • 9 Μαΐου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 8Β x10Β Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 9Β x7Β Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
 • 4 Ιουλίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 9Β x7Β Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 10Α Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών
 • 29 Αυγούστου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 10Α Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 11Α Απόδοση χωρίς Υπερωρίες
 • 10 Οκτωβρίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 11Α Απόδοση χωρίς Υπερωρίες
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 12Α Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • 12 Δεκεμβρίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 12Α Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 1Α Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες
 • 1 Ιανουαρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 1Α Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 2Α x6Α Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών
 • 1 Μαρτίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 2Α x6Α Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 2Β x1Β Η Τέχνη της Αναγνώρισης (και Επιδιόρθωσης Σχέσεων)
 • 1 Απριλίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 2Β x1Β Η Τέχνη της Αναγνώρισης (και Επιδιόρθωσης Σχέσεων)
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 3Α Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα
 • 1 Μαΐου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 3Α Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 4Α Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας
 • 1 Ιουλίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 4Α Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 4Β x6Β Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
 • 1 Αυγούστου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 4Β x6Β Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 5Α x5Β Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
 • 1 Σεπτεμβρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 5Α x5Β Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
5Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | 5Β x5Α Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
 • 1 Οκτωβρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 5Β x5Α Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 6Α x12Β Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων
 • 1 Νοεμβρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 6Α x12Β Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 12B x9Β Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
 • 1 Δεκεμβρίου 2025
 • 18:00 to 21:00
 • 12B x9Β Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές

Ξεκλείδωσε τα οφέλη της Μεταλλακτικής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας