Θεματολογία και επόμενες Εκπαιδευτικές Συνεδρίες

12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 10 Δεκεμβρίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Ιανουαρίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Φεβρουαρίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Μαρτίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Απριλίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Μαΐου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Ιουνίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Ιουλίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Σεπτεμβρίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 15 Σεπτεμβρίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Οκτωβρίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Νοεμβρίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
6B Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 27 Ιανουαρίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση
7A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 24 Φεβρουαρίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
7B Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 31 Μαρτίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
8Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 28 Απριλίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών.
9Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 26 Μαΐου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
10Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 16 Ιουνίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών
10Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 25 Αυγούστου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο.
11Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 25 Σεπτεμβρίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες.
12Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 20 Οκτωβρίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός.
12Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 24 Νοεμβρίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων
1Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 15 Δεκεμβρίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Εξυπηρέτηση που Ξεπερνά τις Προσδοκίες
1Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Ιανουαρίου, 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Η Δύναμη της Αναγνώρισης
2A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Φεβρουαρίου, 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
3A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Μαρτίου, 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα
4A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Απριλίου, 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας
5Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Μαΐου, 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
5Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Ιουνίου, 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
6A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Αυγούστου, 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 27 Νοεμβρίου, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 28 Νοεμβρίου, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 18 Δεκεμβρίου, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 19 Δεκεμβρίου, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 29 Ιανουαρίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 30 Ιανουαρίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 26 Φεβρουαρίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 27 Φεβρουαρίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 19 Μαρτίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 20 Μαρτίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 28 Μαΐου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 29 Μαΐου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 27 Νοεμβρίου, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 28 Νοεμβρίου, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 18 Δεκεμβρίου, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 19 Δεκεμβρίου, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 29 Ιανουαρίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 30 Ιανουαρίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 26 Φεβρουαρίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 27 Φεβρουαρίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 19 Μαρτίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 20 Μαρτίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 28 Μαΐου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 29 Μαΐου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
11 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • 10 Νοεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
01 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • 1 Ιανουαρίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • 1 Μαρτίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • 1 Μαΐου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • 1 Ιουλίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • 15 Σεπτεμβρίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
11 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 12 Νοεμβρίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
01 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 1 Ιανουαρίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 1 Μαρτίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 1 Μαΐου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 1 Ιουλίου, 2021
 • 11:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 15 Σεπτεμβρίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ