Θεματολογία και επόμενες Εκπαιδευτικές Συνεδρίες

Προγράμματα στη Θεσσαλονίκη => SKG

Διαδικτυακά Προγράμματα (σε Ψηφιακή Διαδραστική Πλατφόρμα) => ΨΗΦ

Προγράμματα στην Αθήνα => ATΗ

07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 7 Ιουλίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 22 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 13 Οκτωβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 10 Νοεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 8 Δεκεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Ιανουαρίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Φεβρουαρίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Μαρτίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Απριλίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Μαΐου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Ιουνίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 11 Ιουνίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 9 Ιουλίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 3 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 24 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 15 Οκτωβρίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 12 Νοεμβρίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 10 Δεκεμβρίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Ιανουαρίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Φεβρουαρίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Μαρτίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Απριλίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Μαΐου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • 1 Μαρτίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Μαΐου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Ιουνίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Ιουλίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 10 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Οκτωβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Νοεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Δεκεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Ιανουαρίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Φεβρουαρίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Απριλίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
06 1Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 29 Ιουνίου, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Η Δύναμη της Αναγνώρισης
08 2A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 31 Αυγούστου, 2020
 • Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
09 3A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 28 Σεπτεμβρίου, 2020
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα
10 4A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 19 Οκτωβρίου, 2020
 • Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας
11 5A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 9 Νοεμβρίου, 2020
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
11 5B Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 30 Νοεμβρίου, 2020
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
12 6A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 21 Δεκεμβρίου, 2020
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών
01 6B Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Ιανουαρίου, 2021
 • Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση
02 7A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Φεβρουαρίου, 2021
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
03 7B Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Μαρτίου, 2021
 • Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
04 8Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Απριλίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών.
05 9Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Μαΐου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
12 10Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Ιουνίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών
01 10Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Αυγούστου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο.
02 11Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Σεπτεμβρίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες.
03 12Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 1 Οκτωβρίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός.
04 12Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Νοεμβρίου, 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων
05 1Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 1 Δεκεμβρίου, 2021
 • Εξυπηρέτηση που Ξεπερνά τις Προσδοκίες
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • 12 Μαΐου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • 7 Ιουλίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • 15 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
11 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • 10 Νοεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
01 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • 1 Ιανουαρίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • 1 Μαρτίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 14 Μαΐου, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 24 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 9 Νοεμβρίου, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
11 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 12 Νοεμβρίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
01 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 1 Ιανουαρίου, 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 1 Μαρτίου, 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
05 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • 1 Μαΐου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
07 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • 1 Ιουλίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
09 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • 1 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
11 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • 1 Νοεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
01 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • 1 Ιανουαρίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
03 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • 1 Μαρτίου, 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ