03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Μαρτίου 2022
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Απριλίου 2022
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Μαΐου 2022
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Ιουνίου 2022
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Ιουλίου 2022
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Σεπτεμβρίου 2022
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 2 Σεπτεμβρίου 2022
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Οκτωβρίου 2022
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Νοεμβρίου 2022
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Δεκεμβρίου 2022
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Ιανουαρίου 2023
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Φεβρουαρίου 2023
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
1Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Ιανουαρίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • 1Α Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες
1Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Φεβρουαρίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • 2Β x1Β Η Τέχνη της Αναγνώρισης (και Επιδιόρθωσης Σχέσεων)
2A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Μαρτίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • 6B x2Α Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
3A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Απριλίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • 3Α Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα
4A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Μαΐου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • 4Α Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας
5Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Ιουνίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • 5Α x5Β Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
5Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Ιουλίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • 5Β x5Α Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
6A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Σεπτεμβρίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • 2Α x6Α Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών
6B Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Οκτωβρίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • 4Β x6Β Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
7A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Νοεμβρίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • 7Α Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
7B Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Δεκεμβρίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • 9Β x7Β Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
8Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Ιανουαρίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 8Α Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών
9Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Φεβρουαρίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 12B x9Β Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
10Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Μαρτίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 10Α Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών
10Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Απριλίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 8Β x10Β Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
11Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Μαΐου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 11Α Απόδοση χωρίς Υπερωρίες
12Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Ιουνίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 12Α Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός
12Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Ιουλίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 6Α x12Β Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων

Ξεκλείδωσε τα οφέλη της Μεταλλακτικής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας