Θεματολογία ανά μήνα, ανά Πρόγραμμα

02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Φεβρουαρίου 2021
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Απριλίου 2021
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Μαΐου 2021
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Μαΐου 2021
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Ιουνίου 2021
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Ιουλίου 2021
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Σεπτεμβρίου 2021
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 2 Σεπτεμβρίου 2021
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Οκτωβρίου 2021
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Νοεμβρίου 2021
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Δεκεμβρίου 2021
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Ιανουαρίου 2022
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
7A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Φεβρουαρίου 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
7B Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Μαρτίου 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
8Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Απριλίου 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών.
9Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Μαΐου 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
10Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Ιουνίου 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών
10Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Αυγούστου 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο.
11Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Σεπτεμβρίου 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες.
12Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Οκτωβρίου 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός.
12Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Νοεμβρίου 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων
1Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Δεκεμβρίου 2021
 • 18:00 to 21:00
 • Εξυπηρέτηση που Ξεπερνά τις Προσδοκίες
1Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Ιανουαρίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Η Δύναμη της Αναγνώρισης
2A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Φεβρουαρίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
3A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Μαρτίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα
4A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Απριλίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας
5Α Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Μαΐου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
5Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Ιουνίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
6A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Αυγούστου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών
6B Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 1 Σεπτεμβρίου 2022
 • 18:00 to 21:00
 • Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση
03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
 • 1 Μαρτίου 2021
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
 • 1 Μαΐου 2021
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 1 Ιουλίου 2021
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
 • 1 Σεπτεμβρίου 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
11 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
 • 1 Νοεμβρίου 2021
 • 11:00 to 17:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
01 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
 • 1 Ιανουαρίου 2022
 • 11:00 to 17:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 27 Νοεμβρίου 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 28 Νοεμβρίου 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 18 Δεκεμβρίου 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 19 Δεκεμβρίου 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 29 Ιανουαρίου 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 30 Ιανουαρίου 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 26 Φεβρουαρίου 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 27 Φεβρουαρίου 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 19 Μαρτίου 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 20 Μαρτίου 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 28 Μαΐου 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
mini MBA
 • 29 Μαΐου 2021
 • 15:00 to 21:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ