Θεματολογία και επόμενες Εκπαιδευτικές Συνεδρίες

Προγράμματα στη Θεσσαλονίκη => SKG

Προγράμματα στο Ηράκλειο => HER

Προγράμματα στην Αθήνα => ATΗ

08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 3, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Παρακίνηση μέσω θετικής επικοινωνίας
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 24, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Οκτώβριος 15, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 12, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Δεκέμβριος 10, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων.
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιανουάριος 14, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις Προσδοκίες & H Δύναμη της Αναγνώρισης.
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Φεβρουάριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες & Πώς Να Εξολοθρεύσουμε το Άγχος.
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Απρίλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας & Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιούνιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών & Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιούλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Σεπτέμβριος 5, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Παρακίνηση μέσω θετικής επικοινωνίας
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Σεπτέμβριος 26, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Οκτώβριος 17, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Νοέμβριος 14, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Δεκέμβριος 12, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων.
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Ιανουάριος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις Προσδοκίες & H Δύναμη της Αναγνώρισης.
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Φεβρουάριος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες & Πώς Να Εξολοθρεύσουμε το Άγχος.
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Απρίλιος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Μάιος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας & Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Ιούνιος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών & Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Ιούλιος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Σεπτέμβριος 24, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Νοέμβριος 19, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Νοέμβριος 22, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Δεκέμβριος 18, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων.
01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Ιανουάριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις Προσδοκίες & H Δύναμη της Αναγνώρισης.
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Φεβρουάριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες & Πώς Να Εξολοθρεύσουμε το Άγχος.
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Απρίλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Μάιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας & Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Ιούνιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών & Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Ιούλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Σεπτέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Παρακίνηση μέσω θετικής επικοινωνίας
08 7A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Αύγουστος 29, 2019
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
09 7B Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 16, 2019
 • Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
10 8Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Οκτώβριος 7, 2019
 • 18:00 to 21:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών.
11 9Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 4, 2019
 • 18:00 to 21:00
 • Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
11 10Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 25, 2019
 • 18:00 to 21:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών
12 10Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Δεκέμβριος 16, 2019
 • 18:00 to 21:00
 • Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο.
01 12Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιανουάριος 1, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός.
02 11Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Φεβρουάριος 1, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες. Θεσσαλονίκη
03 12Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων
03 4A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 1, 2020
 • Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας
04 1Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Απρίλιος 1, 2020
 • Εξυπηρέτηση που Ξεπερνά τις Προσδοκίες
05 1Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 1, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Η Δύναμη της Αναγνώρισης
06 2A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιούνιος 1, 2020
 • Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
08 3A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Αύγουστος 20, 2020
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα
09 5A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 1, 2020
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
10 5B Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Οκτώβριος 1, 2020
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
11 6A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 1, 2020
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών
12 6B Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Δεκέμβριος 1, 2020
 • Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση
09 Μετάλλαξης Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 24, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
11 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 12, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
01 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Ιανουάριος 14, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις Προσδοκίες & H Δύναμη της Αναγνώρισης.
03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας & Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Ιούλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Σεπτέμβριος 4, 2019
 • 15:00 to 21:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Σεπτέμβριος 26, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Οκτώβριος 16, 2019
 • 15:00 to 21:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας & Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
11 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Νοέμβριος 14, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Δεκέμβριος 11, 2019
 • 15:00 to 21:00
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών & Ανάπτυξη Ηγετών με την τέχνη της Καθοδήγησης
01 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Ιανουάριος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις Προσδοκίες & H Δύναμη της Αναγνώρισης.
11 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Νοέμβριος 19, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
01 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Φεβρουάριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις Προσδοκίες & H Δύναμη της Αναγνώρισης.
03 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
05 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Ιούνιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας & Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
07 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Ιούλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών & Ανάπτυξη Ηγετών με την τέχνη της Καθοδήγησης
09 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Σεπτέμβριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ