Όροι Χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα της εταιρείας “Leaders Lab” (εφεξής η “Εταιρεία”).

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, από οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή γενικώς αποδεκτή πρακτική στην ισχύουσα δικαιοδοσία. Σε αντίθετη περίπτωση, κινδυνεύετε να παραβιάσετε, μεταξύ άλλων, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι δε πράξεις σας ενδέχεται να επισύρουν αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Για το λόγο αυτό, υποχρεούστε να απέχετε από κάθε αθέμιτη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και να απέχετε από κάθε ενέργεια ή παράλειψη που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή ζημία στην Εταιρεία ή σε τρίτους ή να επηρεάσει, να απενεργοποιήσει, να προκαλέσει δυσλειτουργία ή να θέσει σε κίνδυνο τον διαδικτυακό μας τόπο.

Δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έτσι ώστε:

• Να αντιγράφετε τον διαδικτυακό μας τόπο ή μέρος αυτού, με σκοπό τη δημιουργία ή τη σύνταξη οποιασδήποτε μορφής συμβουλευτικής και εκπαιδευτικής πρότασης, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας
• Να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του διαδικτυακού μας τόπου
• Να μεταδώσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα της Εταιρείας ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη
• Να αφαιρέσετε, αποκρύψετε, μεταβάλετε, αλλοιώσετε οποιεσδήποτε δηλώσεις ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων περί εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων, που μπορεί να περιέχονται στον διαδικτυακό μας τόπο

Πνευματικά Δικαιώματα

Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας.

Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο.

Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε, αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας μας, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρείας ή τρίτων.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας της. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία επεξηγεί, μεταξύ άλλων, τον σκοπό χρήσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών της Ιστοσελίδας.

Περιγραφή Προϊόντων (βλ. Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)

Η Εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της Ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Εγγραφή

H συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής σας σε πρόγραμμα μας, αποτελεί την προσφορά που σας κάνουμε ώστε να έχουμε μια μεταξύ μας δεσμευτική συμφωνία.

Διαδικασία Πληρωμής και Κρυπτογράφηση

Όλες οι πληρωμές που γίνονται με πιστωτική και χρεωστική κάρτα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας της Stripe, που χρησιμοποιεί πρωτόκολλα κρυπτογράφησης για την ασφάλεια των συναλλαγών σας, και τη χρησιμοποιούν η Amazon, Booking, Spotify, Expedia για τις συναλλαγές τους με τους πελάτες τους.

Τρόποι Πληρωμής

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές συμμετοχών στα προγράμματα μας, η Εταιρεία διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

Τιμολόγηση

Οι αναγραφόμενα ποσά επένδυσης για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τελικά ποσά, περιλαμβάνουν τους νόμιμους φόρους και ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Φ.Π.Α.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ποσών επένδυσης των προϊόντων (βλ. εκπαιδευτικών προγραμμάτων) της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη συμφωνημένες συμμετοχές, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί, ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αν κάνετε την επένδυση ως ιδιώτης ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αν κάνετε την επένδυση ως εταιρεία, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο της Ιστοσελίδας.

Όλα τα ποσά που είναι πληρωτέα αφορούν το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Υπαναχώρηση –Ακύρωση συμμετοχής

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως ή/και να ακυρώσει τη συμμετοχή του. Για την επιστροφή των χρημάτων του ισχύουν οι παρακάτω όροι:

  • Για ακυρώσεις που λαμβάνουμε 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιστρέφεται το 100% του ποσού συμμετοχής
  • Για ακυρώσεις που λαμβάνουμε 14 έως 1 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιστρέφεται το 50% του ποσού συμμετοχής.
  • Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται μετά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ οποιοδήποτε ποσό και θα καταβληθούν όλα τα ποσά που εκκρεμούν σε δόσεις, σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα. Αντίστοιχα, σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στις εκπαιδευτικές συνεδρίες, ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ οποιοδήποτε ποσό και θα καταβληθούν όλα τα ποσά που εκκρεμούν σε δόσεις, σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα.

Γενικά περί Όρων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.

Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Leaders Lab, ΤΘ 566Γ, 5700 Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.