0
Ομιλητές
0
Τεχνικές ηγεσίας
0
Ιστορίες επιτυχίας
0
Οικονομικά οφέλη από χρήση των τεχνικών της ενότητας

Χρονοδιάγραμμα

 • Ώρα άφιξης 17.30
 • Ώρα έναρξης 18.00
 • Ώρα λήξης 21.00

Τοποθεσία:

Η εκπαιδευτική συνεδρία πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Daios Luxury Living Hotel, Λεωφ. Νίκης 59, 546 22 Θεσσαλονίκη.

Πώς μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

Επόμενες Συνεδρίες
2Α x6Α Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 16 Απριλίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • Daios Luxury Living Hotel, Θεσσαλονίκη
4Β x6Β Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση | mini MBA
 • 22 Απριλίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
5Α x5Β Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης | mini MBA
 • 13 Μαΐου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom

Ενδεικτικές Ιστορίες Επιτυχίας από αυτήν την συνεδρία

Από την ενότητα «Η χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό» εντόπισα πότε χρειάζεται να λειτουργώ ως «ασημόραχος» και πότε όχι.  Υποχρεώθηκα να παραδώσω τον όγκο εργασιών του «ασημόραχου» σε άλλους, όσο φόβο κι αν είχα.  Παύοντας να είμαι ο «ασημόραχος» που πάντα τρέχει να καλύψει τα κενά και τις παραλείψεις, τραβήχτηκα πίσω και μπόρεσα να δω καλύτερα τι πήγαινε λάθος. Παρατήρησα την παραγωγική διαδικασία, το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, τις δυνατότητες που έχει ο καθένας τους ως προς την διαχείριση αλλαγής και την οξυδέρκεια. Στη συνέχεια, χάρη στην ενότητα «Επιλογή Ταλαντούχων Συνεργατών» αποφάσισα ότι είχε σημασία να «κατεβάζω από το λεωφορείο» κάποιους, παρόλο που ήταν σε κρίσιμες θέσεις, (Πωλήσεις και Προμήθειες). Με τις αλλαγές αυτές, μεταβλήθηκε η παραγωγική διαδικασία και ενεργοποιήσαμε το υπάρχον πελατολόγιο. Ως αποτέλεσμα, μέσα σε 8 μήνες ο τζίρος μας από 5,6 πήγε στα 6,44 εκατ ευρώ.  ΥΓ. Ο Κρις Αμιράλης της hay group, πριν 12 χρόνια μου είχε κάνει προφίλ για την Ηγεσία μου και έφτασα μέχρι όπου έφτασα. Από εκεί, ο επόμενος σταθμός της καριέρας μου ήταν που η Ιφιγένεια εντόπισε ότι ήμουν «ασημόραχος» και με έπεισε ότι χρειαζόταν να το αλλάξω αυτό. -Δ.Α. Κλάδος Βιομηχανίας

Το κόστος μια παραγωγικής μας δραστηριότητας (αποχνόωση), είναι από τις σημαντικότερες σε ότι αφορά την συμμετοχή της στο συνολικό κόστος παραγωγής της εταιρίας μας. Στην διαμόρφωση της, σημαντικό ρόλο παίζουν, οι τιμές των πρώτων υλών και η ορθολογική οργάνωση και λειτουργία της μονάδας μας μειώνοντας τους κενούς χρόνους και αυξάνοντας την απόδοση επεξεργασίας της μονάδας μας. Χάρη στην χρήση τεχνικών των ενοτήτων για Στρατηγική Σκέψη, άριστη Επικοινωνία και κάποιες επιμέρους τεχνικές για Παρακίνηση και Μεγιστοποίηση Απόδοσης των Συνεργατών μου, πετύχαμε:

-την επίτευξη των καλύτερων δυνατών τιμών πρώτων υλών, επειδή διερευνήσαμε πολύ μεθοδικά τις τιμές των προμηθευτών μας και επιτύχαμε τις καλύτερες δυνατές.

-την ορθολογική οργάνωση παραγωγής. Πετύχαμε υψηλές αποδόσεις επεξεργασίας, μείωση καινών χρόνων, χαμηλές καταναλώσεις βασικών υλικών και ολοκλήρωση της συνολικής παραγωγικής διαδικασίες 5-10 ημέρες πιο νωρίς από την πρόβλεψή μας.

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό όφελος εξοικονόμησης πόρων μας για κατανάλωση υγραερίου και θειικού οξέως ήταν 59,000 ευρώ. Συνολικό όφελος ~60.000€ – ΧΜ,  κλάδος βιομηχανίας