Θεματολογία και επόμενες Εκπαιδευτικές Συνεδρίες

Test Event
 • Φεβρουάριος 7, 2019
 • 10:00 to 16:00
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγεσίας Ηράκλειο
 • Φεβρουάριος 14, 2019
 • 11:00 to 17:00
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • Φεβρουάριος 14, 2019
 • 18:00 to 21:00
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Φεβρουάριος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
02 03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Φεβρουάριος 12, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
02 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Φεβρουάριος 13, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών & Η δύναμη της Αναγνώρισης
02 11Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Φεβρουάριος 24, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες.
03 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
09 09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 10, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 10, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Μάρτιος 12, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
03 12Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάρτιος 30, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός.
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Απρίλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
04 07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Απρίλιος 1, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Απρίλιος 14, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Απρίλιος 23, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
04 12Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Απρίλιος 27, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Μάιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
05 05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Μάιος 1, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
05 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Μάιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 12, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 12, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Μάιος 14, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας

Πως μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ