Θεματολογία ανά μήνα

9Α Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων | mini MBA
 • 11 Σεπτεμβρίου 2023
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
10Β x8Β Παρακίνηση μέσω θετικής (λεκτικής) Επικοινωνίας | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 19 Σεπτεμβρίου 2023
 • 18.00 to 21.00
 • Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη
9Β x7Β Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ | mini MBA
 • 25 Σεπτεμβρίου 2023
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
10Α Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών | mini MBA
 • 9 Οκτωβρίου 2023
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
11Α Απόδοση χωρίς Υπερωρίες | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 10 Οκτωβρίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη
10Β x8Β Παρακίνηση μέσω θετικής (λεκτικής) Επικοινωνίας | mini MBA
 • 23 Οκτωβρίου 2023
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 25 Οκτωβρίου 2023
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
11Α Απόδοση χωρίς Υπερωρίες | mini MBA
 • 6 Νοεμβρίου 2023
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
11B x4Β Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 14 Νοεμβρίου 2023
 • 18.00 to 21.00
 • Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη
11B x4Β Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα | mini MBA
 • 20 Νοεμβρίου 2023
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
12Α Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός | mini MBA
 • 4 Δεκεμβρίου 2023
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
12Α Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 12 Δεκεμβρίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 12Α Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός
12B x9Β Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές | mini MBA
 • 18 Δεκεμβρίου 2023
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
12B x9Β Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 1 Ιανουαρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 12B x9Β Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
1Α Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες | mini MBA
 • 1 Ιανουαρίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
1Β x2Β Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος | mini MBA
 • 2 Ιανουαρίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
1Α Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 1 Φεβρουαρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 1Α Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες
2Α x6Α Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών | mini MBA
 • 1 Φεβρουαρίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
2Β x1Β Η δύναμη της Αναγνώρισης και Επιδιόρθωσης Σχέσεων | mini MBA
 • 2 Φεβρουαρίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
3Α x3Β Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση | mini MBA
 • 1 Μαρτίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
3B x3Α Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα | mini MBA
 • 2 Μαρτίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
4Α Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας | mini MBA
 • 1 Απριλίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
2Α x6Α Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 1 Απριλίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 2Α x6Α Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών
4Β x6Β Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση | mini MBA
 • 2 Απριλίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
5Α x5Β Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης | mini MBA
 • 1 Μαΐου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
2Β x1Β Η δύναμη της Αναγνώρισης και Επιδιόρθωσης Σχέσεων | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 1 Μαΐου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 2Β x1Β Η Τέχνη της Αναγνώρισης (και Επιδιόρθωσης Σχέσεων)
5Β x5Α Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας | mini MBA
 • 2 Μαΐου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
6Α x12Β Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων | mini MBA
 • 1 Ιουνίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom

Πως μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

Ξεκλείδωσε τα οφέλη της Μεταλλακτικής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας