Θεματολογία και επόμενες Εκπαιδευτικές Συνεδρίες

Test Event
 • Φεβρουάριος 7, 2019
 • 10:00 to 16:00
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • Φεβρουάριος 14, 2019
 • 18:00 to 21:00
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Μάρτιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
03 12Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Μάρτιος 30, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός.
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Απρίλιος 14, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Απρίλιος 23, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
04 12Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Απρίλιος 27, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων
05 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Μάιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • Μάιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 12, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 12, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Μάιος 14, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • Μάιος 14, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
05 1Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Μάιος 25, 2020
 • Εξυπηρέτηση που Ξεπερνά τις Προσδοκίες
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • Ιούνιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιούνιος 9, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Ιούνιος 11, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
06 1Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιούνιος 29, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Η Δύναμη της Αναγνώρισης
07 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Ιούλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • Ιούλιος 1, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Ιούλιος 7, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Ιούλιος 7, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • Ιούλιος 9, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
08 2A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Αύγουστος 31, 2020
 • Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες

Πως μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ