Θεματολογία ανά μήνα

04 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 25 Οκτωβρίου 2023
 • Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας & Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
2Α x6Α Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών | mini MBA
 • 5 Φεβρουαρίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
1Α Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 13 Φεβρουαρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • Daios Luxury Living Hotel, Θεσσαλονίκη
2Β x1Β Η δύναμη της Αναγνώρισης και Επιδιόρθωσης Σχέσεων | mini MBA
 • 19 Φεβρουαρίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
3Α x3Β Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση | mini MBA
 • 4 Μαρτίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
3B x3Α Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα | mini MBA
 • 11 Μαρτίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
1Β x2Β Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 12 Μαρτίου 2024
 • 18.00 to 21.00
 • Daios Luxury Living Hotel, Θεσσαλονίκη
4Α Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας | mini MBA
 • 8 Απριλίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
2Α x6Α Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 9 Απριλίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • Daios Luxury Living Hotel, Θεσσαλονίκη
4Β x6Β Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση | mini MBA
 • 22 Απριλίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
5Α x5Β Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης | mini MBA
 • 13 Μαΐου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
5Β x5Α Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας | mini MBA
 • 27 Μαΐου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
6Α x12Β Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων | mini MBA
 • 3 Ιουνίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
3Α x3Β Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 11 Ιουνίου 2024
 • 18.00 to 21.00
 • Daios Luxury Living Hotel, Θεσσαλονίκη
6B x2Α Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες | mini MBA
 • 17 Ιουνίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
7Α Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό | mini MBA
 • 1 Ιουλίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
3Β x3Α Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 9 Ιουλίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • Daios Luxury Living Hotel, Θεσσαλονίκη
8Α Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών | mini MBA
 • 26 Αυγούστου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
4Α Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 27 Αυγούστου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • Daios Luxury Living Hotel, Θεσσαλονίκη
8Β x10Β Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο | mini MBA
 • 2 Σεπτεμβρίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
4Β x6Β Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 10 Σεπτεμβρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • Daios Luxury Living Hotel, Θεσσαλονίκη
9Α Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων | mini MBA
 • 16 Σεπτεμβρίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
9Β x7Β Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ | mini MBA
 • 23 Σεπτεμβρίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
10Α Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών | mini MBA
 • 7 Οκτωβρίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
5Α x5Β Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 8 Οκτωβρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • Daios Luxury Living Hotel, Θεσσαλονίκη
10Β x8Β Παρακίνηση μέσω θετικής (λεκτικής) Επικοινωνίας | mini MBA
 • 21 Οκτωβρίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
11Α Απόδοση χωρίς Υπερωρίες | mini MBA
 • 4 Νοεμβρίου 2024
 • 17.30 to 20.30
 • διαδικτυακά μέσω zoom
5Β x5Α Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας | Κύκλος Lab-ρών Leaders
 • 5 Νοεμβρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • Daios Luxury Living Hotel, Θεσσαλονίκη

Πως μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

Ξεκλείδωσε τα οφέλη της Μεταλλακτικής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας