Θεματολογία και επόμενες Εκπαιδευτικές Συνεδρίες

Test Event
 • 7 Φεβρουαρίου, 2019
 • 10:00 to 16:00
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • 14 Φεβρουαρίου, 2019
 • 18:00 to 21:00
03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • 1 Μαρτίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
05 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • 1 Μαΐου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
05 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Μαΐου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
06 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Ιουνίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων & Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
07 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • 1 Ιουλίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Ιουλίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
09 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • 1 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 10 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • 22 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 22 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 24 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 24 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
3A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 30 Σεπτεμβρίου, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Οκτωβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 13 Οκτωβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Διαδικτυακά
 • 15 Οκτωβρίου, 2020
 • 11:00 to 17:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Παρακίνηση μέσω θετικής Επικοινωνίας
4A Κύκλος Lab-ρών Leaders | Ενίσχυσης Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 21 Οκτωβρίου, 2020
 • 18:00 to 21:00
 • Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας
11 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • 1 Νοεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά
 • 1 Νοεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
07 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Διαδικτυακά
 • 9 Νοεμβρίου, 2020
 • 15:00 to 21:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • 10 Νοεμβρίου, 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα

Πως μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ