Θεματολογία και επόμενες Εκπαιδευτικές Συνεδρίες

Test Event
 • Φεβρουάριος 7, 2019
 • 10:00 to 16:00
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγεσίας Ηράκλειο
 • Φεβρουάριος 14, 2019
 • 11:00 to 17:00
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ηγεσίας
 • Φεβρουάριος 14, 2019
 • 18:00 to 21:00
08 7A Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Αύγουστος 29, 2019
 • Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 3, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Παρακίνηση μέσω θετικής επικοινωνίας
03 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Σεπτέμβριος 4, 2019
 • 15:00 to 21:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
08 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Σεπτέμβριος 5, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών & Παρακίνηση μέσω θετικής επικοινωνίας
09 7B Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 16, 2019
 • Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 24, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Σεπτέμβριος 24, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
09 Μετάλλαξης Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Σεπτέμβριος 24, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
09 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Σεπτέμβριος 26, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
09 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Σεπτέμβριος 26, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών & Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
10 8Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Οκτώβριος 7, 2019
 • 18:00 to 21:00
 • Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών.
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Οκτώβριος 15, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο
05 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Οκτώβριος 16, 2019
 • 15:00 to 21:00
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας & Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
10 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Οκτώβριος 17, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο
11 9Β Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 4, 2019
 • 18:00 to 21:00
 • Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 12, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
11 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Θεσσαλονίκη
 • Νοέμβριος 12, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Νοέμβριος 14, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
11 Μετάλλαξης Εμπειρίας Πελάτη
Ηράκλειο
 • Νοέμβριος 14, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
11 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα
 • Νοέμβριος 19, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Νοέμβριος 19, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
11 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα
 • Νοέμβριος 22, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών & Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο

Πως μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ