Σοβαρότης πάνω από όλα!

Σοβαρότης πάνω από όλα!

Στιγμιότυπο από αστεία βιωματική άσκηση κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής συνεδρίας της Leaders Lab

Μια άκρως σοβαρή άσκηση κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής συνεδρίας μας, όπως την κατέγραψε συμμετέχων

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?