Μερικές από τις προκλήσεις που έχουμε να διαχειριστούμε όταν καλούμαστε να επιλέξουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την εταιρεία που το έχει δημιουργήσει, είναι ότι νιώθουμε αβέβαιοι για την ποιότητα και χρησιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού, για τους συμμετέχοντες που θα έχουμε γύρω μας, και αν αξίζει να επενδύσουμε τη διάρκεια του χρόνου που μας ζητείται. Ίσως έχετε συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που ήταν υποδεέστερα των προσδοκιών σας, που ουδέποτε απέδωσαν τα οφέλη που αναμένατε, παρά το χρόνο και ποσό χρημάτων που επενδύσατε.

Παράλληλα, ακόμη βαθύτερα από αυτό, έγκειται η ανησυχία ότι ίσως η εμπειρία συμμετοχής αποδειχθεί βαρετή, με τον εκπαιδευτή και τους συμμετέχοντες γύρω μας να είναι άνθρωποι αντιπαθητικοί, αγενείς και με έλλειψη γνώσεων.

Σας είναι γνώριμη αυτή η αίσθηση;

Όλοι μας έχουμε ανάγκη να ενταχθούμε σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων που περιλαμβάνει νέες και χρήσιμες για εμάς τεχνικές, με συμμετέχοντες που θα ανταλλάξουμε τις εμπειρίες, τις επιτυχίες και τις γνώσεις μας, με ενδιαφέρουσα μεθοδολογία παρουσίασης, καθώς και με εκπαιδευτή που θα γνοιαστεί και θα απαντήσει στις ιδιαίτερες εταιρικές ανάγκες μας.

Εν τέλει, επιθυμούμε να ενταχθούμε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα μας προσφέρει την αυτοπεποίθηση να εκφράσουμε όλα όσα μας προβληματίζουν, που θα  ανταποκριθούν με ευγένεια και σεβασμό σε όσα εκφράσουμε,  που θα αναδείξει όλα εκείνα τα υπέροχα ταλέντα και δεξιότητες που έχουμε μέσα μας και μας ορίζουν ως μοναδικές προσωπικότητες.

Μετρήσιμη Ανάπτυξη

Με μηνιαίες συναντήσεις, για μετρήσιμα αποτελέσματα

περισσότερα

Εμπνευστικό Υλικό

Με 94 καταξιωμένους ομιλητές και 244 αποτελεσματικές τεχνικές ηγεσίας

περισσότερα

Συνεχής διάδραση

Με εξάσκηση, ατομικά πλάνα δράσης και ατομικές συνεδρίες coaching

περισσότερα

Γιατί διαφέρουμε

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε διαφέρει αρκετά σε σχέση με άλλες εταιρείες επιμόρφωσης και ανάπτυξης.

  • Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται σε οπτικοακουστική μορφή (βίντεο). Οι αυθεντικοί ομιλητές και δημιουργοί της εκάστοτε τεχνικής είναι αυτοί που παρουσιάζουν τις τεχνικές και το εκπαιδευτικό υλικό. Επομένως, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκτεθούν σε ποικίλες οπτικές και μεθόδους, αντί να εκτίθενται στην οπτική ενός και μοναδικού ομιλητή ή σύμβουλου εκπαιδευτή.
  • Οι 244 τεχνικές παρουσιάζονται με σκοπό να εμπνεύσουν τους συμμετέχοντες, προκειμένου οι ίδιοι να επιλέξουν ποιες τεχνικές ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους και στις ιδιαίτερες συνθήκες που διαχειρίζονται. Πρόκειται για μέθοδο που συνοδεύεται από θετικά αποτελέσματα, σε αντίθεση με το να επιβάλλει κανείς τεχνικές ως πανάκεια λύση.
  • Μία ακόμη διαφορά που οι συμμετέχοντες εντοπίζουν ότι μας χαρακτηρίζει είναι το προσωπικό coaching που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η σύμβουλος ηγεσίας της εταιρίας είναι δίπλα στους συμμετέχοντες, για να τους ακούσει και να λάβει υπόψη της τις ιδιαίτερες επιχειρηματικές συνθήκες που βιώνουν ανά κλάδο, την κουλτούρα της επιχείρησης τους και το χαρακτήρα τους ως προσωπικότητες. Οι συμμετέχοντες συχνά αξιολογούν αυτή την προσωπική φροντίδα που λαμβάνουν ως το πλέον σημαντικό όφελος που έχει κάποιος από το πρόγραμμα.

Δείτε, ενδεικτικά, τί αναφέρει μία συμμετέχουσα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα:

 

Ένα σύνηθες σχόλιο των συμμετεχόντων και ειδικά όσων έχουν εκτενή εμπειρία συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα που τους παρέχουν οι εταιρείες τους, είναι ότι το εκπαιδευτικό μας υλικό είναι πρότυπο και πρωτότυπο, ασύγκριτα αποτελεσματικό και ότι ξεπερνά ό,τι έχουν παρακολουθήσει έως τώρα! Επίσης, αναφέρουν ότι το εκπαιδευτικό υλικό τους οργανώνει και “τακτοποιεί” διάσπαρτες γνώσεις, “σχολές” και μοντέλα θεωρίας που έχουν υπόψη τους, “ξεκλειδώνει” τις γνώσεις τους, ώστε να γίνουν πράξη και “απογειώνει” τις υπάρχουσες δεξιότητές τους.

Ενδεικτικά δείτε τι λέει ένας συμμετέχων, με 22 χρόνια εμπειρίας πωλήσεων σε πολυεθνικές εταιρείες:

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα εκπαιδευτικά βίντεο έχουν υπότιτλους στα ελληνικά. Έτσι, όλοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν εύκολα και αποτελεσματικά, ενώ όσοι έχουν εξοικείωση με τα αγγλικά έχουν τη δυνατότητα να ακούν και το πρωτότυπο κείμενο. Αυτονόητο είναι ότι οι σημειώσεις μας είναι όλες στα ελληνικά.

Τέλος, όλοι όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμά μας έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό ανά πάσα στιγμή και με ευκολία, μέσω tablet, κινητού τηλεφώνου ή / και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δηλαδή μπορούν να δουν το εκπαιδευτικό υλικό ξανά και ξανά σε δικό τους χρόνο, μετά την εκπαιδευτική συνεδρία.

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, μια ακόμη ειδοποιός διαφορά που έχουμε, και που αποτελεί ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, είναι ότι οι εκπαιδευτικές συνεδρίες μας εμπεριέχουν πρακτική εξάσκηση για περισσότερο από το 80% του χρόνου της συνάντησής μας.

Οι συμμετέχοντες καλούνται:

  • να κάνουν (δομημένες) ομαδικές συζητήσεις μεταξύ τους προκειμένου να καταλήξουν σε συμπεράσματα ως προς αυτά που τους ζητούν οι εισηγητές,
  • να συμπληρώσουν ατομικά (ανώνυμα) ερωτηματολόγια που σχετίζονται με την αυτοαξιολόγησή τους για το επίπεδό τους σε κάποια δεξιότητα,
  • να υποδυθούν ανατρεπτικούς ρόλους σε σχέση με τον παροντικό επαγγελματικό ρόλο τους και
  • να εξασκήσουν τις τεχνικές στις οποίες εκτέθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας.

Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνικές στον «έξω κόσμο», ακόμη και από το ίδιο απόγευμα!

Στο τέλος της εκπαιδευτικής συνεδρίας, οι συμμετέχοντες καλούνται να σχεδιάσουν ένα πλάνο δράσης για τον επόμενο μήνα, όπου επιλέγουν δύο τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουν, καταγράφουν πώς σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν το πλάνο τους, αλλά και τί όφελος αναμένουν να έχουν. Καθοριστικής σημασίας είναι και το ότι έχουν την ευκαιρία να “μοιραστούν” το σχεδιασμό του πλάνου τους με τη σύμβουλο ηγεσίας της Leaders Lab, ενώ καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος προβλέπεται να συζητούν μαζί της, εντελώς εξατομικευμένα και εμπιστευτικά, τις προκλήσεις που διαχειρίζονται στην εργασία τους. H συγκεκριμένη επικοινωνία πραγματοποιείται με συναντήσεις δια ζώσης, αλλά και μέσω τηλεφώνου και e-mails.

Χάρη στη μεθοδολογία μας οι εταιρείες των 182 αποφοίτων των προγραμμάτων μας, μέσα σε ένα χρόνο είχαν 627 ιστορίες επιτυχίας και οικονομικά οφέλη που αντιστοιχούσαν σε 22,8 φορές απόδοση επί της αρχικής τους επένδυσης τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ