Ενεργητική Ακρόαση και Ερωτήσεις για Επιρροή (βιωματική άσκηση)

Ενεργητική Ακρόαση και Ερωτήσεις για Επιρροή (βιωματική άσκηση)

Απο τη συνεδρία Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια βιωματικής άσκησης με θέμα “Ενεργητική Ακρόαση και Ερωτήσεις για Επιρροή”

Στιγμιότυπο απο τη συνεδρία Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια βιωματικής άσκησης με θέμα “Ενεργητική Ακρόαση και Ερωτήσεις για Επιρροή”

Το 80% του χρόνου των εκπαιδευτικών μας συνεδριών καταναλώνεται σε εξάσκηση, με ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, που εμπεριέχουν θετικότητα, γέλια και αβροφροσύνη. Όλοι οι συμμετέχοντες δουλεύουν σε ομάδες των 4-5 ατόμων, όλες οι ομάδες κάνουν εξάσκηση συγχρόνως, χωρίς κάποιοι να κάθονται και παρακολουθούν άλλους, χωρίς ουδείς να νιώθει αμήχανα ή ότι εκτίθεται στα μάτια τρίτων.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?