Δημιουργία και Διατήρηση Ισχύος, Επικοινωνιακής Σύνδεσης και Αξιοπιστίας (βιωματική άσκηση)

Δημιουργία και Διατήρηση Ισχύος, Επικοινωνιακής Σύνδεσης και Αξιοπιστίας (βιωματική άσκηση)

Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ (βιωματική άσκηση)

Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιδείξουν γλώσσα σώματος για επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ σύμφωνα με τις οδηγίες των ομιλητών που έχουν παρακολουθήσει πριν από λίγο.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?