Βράβευση της Ελληνικός Χρυσός για τις πολιτικές της στην στήριξη Ελλήνων προμηθευτών

Βράβευση της Ελληνικός Χρυσός για τις πολιτικές της στην στήριξη Ελλήνων προμηθευτών

Ανάμεσα από 278 πρωτοβουλίες που συμμετείχαν φέτος στον Κοινωνικό Διάλογο BRAVO αναδείχθηκαν οι πολιτικές της Ελληνικός Χρυσός για παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης Ελλήνων προμηθευτών.

Tρεις διακρίσεις για την Ελληνικός Χρυσός στα BRAVO #SUSTAINABILITY #AWARDS 2017. Ανάμεσα από 278 πρωτοβουλίες που συμμετείχαν φέτος στον Κοινωνικό Διάλογο BRAVO αναδείχθηκαν οι πολιτικές της Ελληνικός Χρυσός για παράλληλη ανάπτυξη μέσω της στήριξης Ελλήνων προμηθευτών, για την ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής και για την περιβαλλοντική διαχείριση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Δυναμική παρέμβαση στον διάλογο για το περιβάλλον με κεντρική παρουσίαση σχετικά με το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός.

hellas-gold.com/ww3

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?