Ελεγχόμενη κατεδάφιση με εκρητικά από συμμετέχοντα της Leaders Lab

Ελεγχόμενη κατεδάφιση με εκρητικά από συμμετέχοντα της Leaders Lab

Στιγμιότυπο από τηλεοπτική εκπομπή για την εργασία του Νίκου Παπασάββα, και της εταιρείας του DEMCON που εχουν εμπιστευτεί το προγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων ηγεσιας της Leaders Lab

Ελεγχόμενη κατεδάφιση με εκρητικά των αλευρόμυλων Καβάλας, απο τον Νίκο Παπασάββα, και την εταιρεία DEMCON που εχουν εμπιστευτεί το προγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων ηγεσιας της Leaders Lab

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?