Πως μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

Με εξάσκηση, ατομικά πλάνα δράσης και ατομικές συνεδρίες coaching

  • Το 80% του χρόνου των εκπαιδευτικών μας συνεδριών καταναλώνεται σε εξάσκηση, με ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, που εμπεριέχουν θετικότητα, διασκέδαση και αβροφροσύνη. Όλοι οι συμμετέχοντες δουλεύουν σε ομάδες των 4-5 ατόμων, όλες οι ομάδες κάνουν εξάσκηση συγχρόνως, με όφελος ότι  ουδείς νιώθει αμήχανα ή ότι τυχόν εκτίθεται στα μάτια τρίτων.
  • Στο τέλος της εκπαιδευτικής συνεδρίας, οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν και να εφαρμόσουν το προσωπικό τους πλάνο δράσης, δηλαδή αυτά που θα ήθελαν να αλλάξουν στην καθημερινότητα τους για τις επόμενες 30 ημέρες. Η σύμβουλος ηγεσίας της Leaders Lab, στα πλαίσιο της εμπιστευτικής σχέσης που έχει με τον κάθε συμμετέχοντα, λαμβάνει ένα αντίγραφο αυτού του πλάνου, και είναι σε επικοινωνία μαζί τους για το πώς να επιτύχουν τους στόχους τους. Επιπλέον είναι στη διάθεση τους για ατομικές συνεδρίες coaching, δια ζώσης ή τηλεφωνικά, ώστε να συζητήσουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που διαχειρίζονται οι συμμετέχοντες.
  • Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο) καθώς και σε επιπλέον υλικό, μέσω της ιστοσελίδας μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι οι συμμετέχοντες πραγματικά εμπεδώνουν το υλικό, χωρίς ιδιαίτερο κόπο ή προσπάθεια.
  • Χάρη στις ατομικές συνεδρίες, το εκπαιδευτικό  υλικό και την μετρήσιμη ανάπτυξη, οι απόφοιτοι μας έως σήμερα έχουν επιτύχει μέσα σε ένα 12μηνο από την έναρξη της συνεργασίας τους με την Leaders Lab, οικονομικά οφέλη που αντιστοιχούν σε 18,9 φορές την αρχική τους επένδυση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ