Πως μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

Η επιτυχία μας στηρίζεται στην κυκλικότητα των συναντήσεων μας. Τα αποτελέσματα είναι ορατά και μετρήσιμα!

Όσοι έχετε εμπειρία από εκπαιδευτικά σεμινάρια, γνωρίζετε ότι είναι αδύνατον να επιτευχθεί μια μακροχρόνια αλλαγή από μία φορά συμμετοχής σε ένα μονοήμερο ή διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Γνωρίζοντας αυτό, στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Leaders Lab έχουμε διασκορπίσει την παραδοτέα θεματολογία σε βάθος χρόνου.

Συναντιόμαστε μια φορά τον μήνα*.

Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες έχουν 30 ημέρες** για να εφαρμόσουν τις τεχνικές στις οποίες εκτέθηκαν πριν εκτεθούν στις επόμενες τεχνικές του εκπαιδευτικού υλικού.

Έτσι, οι συμμετέχοντες εμπνέονται να εισέλθουν σε μια διαδικασία συνεχούς και αειφόρου προσωπικής ανάπτυξης, η οποία είναι μετρήσιμη, αφού στην αρχή της κάθε συνεδρίας μας, οι συμμετέχοντες καταθέτουν εμπιστευτικά γραπτώς ή δημόσια στην ομάδα προφορικώς, το πώς εφάρμοσαν με μικρή ή μεγάλη επιτυχία τις τεχνικές στις οποίες εκτέθηκαν.

Αυτές οι ιστορίες επιτυχίας, καταγράφονται και ανακεφαλαιώνονται κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, λίγο πριν την Τελετή Αποφοίτησης κάθε έτους.

Σε εκείνο το στάδιο, δηλαδή με χρονική απόσταση από το πότε εφάρμοσαν για πρώτη φορά μια τεχνική, οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν αν πράγματι έχουν κάνει καθημερινότητα τους τις τεχνικές που είχαν καταθέσει.

Για όσες εφαρμογές τεχνικών και ιστορίες επιτυχίας επιβεβαιώνουν ότι ισχύουν, ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία εντοπισμού δεικτών κερδοφορίας ή εξοικονόμησης πόρων (Key Performance Indicators), ώστε να εντοπίσουν  τα οικονομικά οφέλη για την επιχείρηση τους, από χρήση των τεχνικών της Leaders Lab.

Μέχρι στιγμής, (έως Αποφοίτηση του 2018), οι 168 συμμετέχοντες των προγραμμάτων της Leaders Lab έχουν καταθέσει 627 ιστορίες επιτυχίας, που αντιστοιχούν σε οικονομικά οφέλη για τις εταιρείες τους.

Κατά μέσο, τα οικονομικά οφέλη που προέκυψαν από χρήση των τεχνικών της Leaders Lab αντιστοιχούν σε 22,8 φορές απόδοση επί της αρχικής επένδυσης (Return on Investment) για τη συμμετοχή τους. 

 

*μία φορά ανά δύο μήνες για το πρόγραμμα Μετάλλαξης Πωλήσεων

**30 έως 60 ημέρες για τους συμμετέχοντες του Προγράμματος Μετάλλαξης Πωλήσεων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ