Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα (βιωματική άσκηση)

Βιωματική Διαδραστική Άσκηση από την ενότητα “Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα” της Leaders Lab. Όπως πάντα, με διασκεδαστικό τρόπο, όπου όλοι νιώθουν ασφαλείς, εξασκούμαστε στο πώς να βελτιώσουμε τις δεξιότητες μας.

Στην προκειμένη άσκηση, δουλεύουμε το πώς να βελτιώσουμε περαιτέρω την δεξιότητα της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας μας, όταν θέλουμε να μεταφέρουμε ένα ενθουσιώδες μήνυμα σε αυτούς που απευθυνόμαστε.

Οι συμμετέχοντες “παρακολουθούν” τους εθελοντές που δήλωσαν ότι θέλουν να κάνουν τους “ομιλητές” και στη συνέχεια, τους δίνουν ευγενή και χρήσιμα σχόλια για το τι τους άρεσε από την εξάσκηση του εκάστοτε “ομιλητή”. Αυστηρώς μόνο θετικά σχόλια, διότι στην Leaders Lab, πιστεύουμε ότι ο καθένας μας, έχει φτάσει εκεί που έφτασε χάρη στις απαιτήσεις που έχει από τον εαυτό του. Οπότε, από την στιγμή που οι ίδιοι είμαστε ήδη αυστηροί και απαιτητικοί κριτές του εαυτού μας, έχουμε ανάγκη να ακούσουμε από θετικά σχόλια, τι κάνουμε καλά, παρά σχόλια “βελτίωσης”.

Σημειώνεται ότι έχουμε άλλου είδους ασκήσεις, μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες εντοπίζουν κάποια σημεία των συνηθειών τους που χρήζουν βελτίωσης, ώστε να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικοί, όπως πχ. ατομικά ερωτηματολόγια αυτό-αξιολόγησης και προσωπικές ασκήσεις.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?