Έλληνες, οι δεύτεροι πιο καταπονημένοι εργαζόμενοι στις χώρες του ΟΟΣΑ

Έλληνες, οι δεύτεροι πιο καταπονημένοι εργαζόμενοι στις χώρες του ΟΟΣΑ: Ένας ακόμη λόγος γιατί οι επικεφαλής χρειαζόμαστε να αναπτύσουμε περαιτέρω τις δεξιότητες ηγεσίας μας. Για να διευκολύνουμε τους καταπονημενους συνεργάτες μας αλλά και τους εαυτούς μας.

Ένας ακόμη λόγος γιατί οι επικεφαλής χρειαζόμαστε να αναπτύσουμε περαιτέρω τις δεξιότητες ηγεσίας μας. Για να διευκολύνουμε τους καταπονημενους συνεργάτες μας αλλά και τους εαυτούς μας:

Έλληνες, οι δεύτεροι πιο καταπονημένοι εργαζόμενοι στις χώρες του ΟΟΣΑ

Στη δεύτερη θέση των πιο καταπονημένων εργαζόμενων κατατάσσονται οι Έλληνες, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ (Employment Outlook 2017) σχεδόν τα δύο τρίτα θεωρούν ότι υποφέρουν από καταπόνηση στην εργασία τους.

Πιο συγκεκριμένα, το 64,4% των ελλήνων εργαζομένων δηλώνει ότι καταπονείται στη δουλειά του, με το 11,2% εξ αυτών να εργάζεται περισσότερες από 60 ώρες εβδομαδιαίως.

Πιο καταπονημένοι από τους Έλληνες είναι οι Τούρκοι (76,2%), με το 23,3% να δηλώνει ότι εργάζεται περισσότερες από 60 ώρες εβδομαδιαίως.

Στη σειρά καταπόνησης εμφανίζονται χώρες όπως η Ισπανία (52,6% καταπονημένο με 3,9%, όμως, να εργάζονται πάνω από 60 ώρες), η Ιταλία (46,6% και 3,9% αντιστοίχως), η Γερμανία (45,5% και 3,3% αντιστοίχως), η Γαλλία (45,2% και 4,9% αντιστοίχως), κ.ο.κ.

Η χώρα με τον μικρότερο συντελεστή καταπόνησης είναι η Νέα Ζηλανδία (23,3% και 5,5% αντιστοίχως).

Εκτός Ευρώπης, σημειώνονται οι περιπτώσεις της Κορέας (53,7% και 22,6% αντιστοίχως) και της Ιαπωνίας (50,1% και 9,2% αντιστοίχως), με την Κορέα να είναι πρωταθλήτρια μεταξύ χωρών, όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν πάνω από 60 ώρες εβδομαδιαίως (22,6%).

Για την έρευνα σχετικά με την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, οι δείκτες μετρούν την καταπόνηση του εργαζομένου λόγω υψηλής εντατικοποίησης της εργασίας, δηλαδή υψηλών απαιτήσεων σε σχέση με τα μέσα ή το χρόνο στη διάθεσή του.

Σε χώρες όπου η μέτρηση αυτή δεν είναι δυνατή, χρησιμοποιείται εναλλακτικά το ποσοστό των εργαζομένων που δουλεύουν πάνω από 60 ώρες εβδομαδιαίως.

Πηγή: reporter.gr

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?