Χ. Μ., CEO-ΕπιχειρηματίαςΔιευθυντής Εργοστασίου - Κλάδος Βιομηχανίας

Όταν ξεκίνησα το πρόγραμμα της Leaders Lab πίστευα ότι θα απουσιάσω από αρκετές συνεδρίες εξαιτίας  των ευθυνών και του υψηλού φόρτου εργασίας που έχω. Όμως, με τη χρήση των τεχνικών για ενδυναμωτική ανάθεση και αποτελεσματικότερη διαχείριση χρόνου, παρακολούθησα όλες τις ενότητες, χωρίς να απουσιάσω σε καμία.

Επίσης, ένα σημαντικό πρόβλημα για την εταιρία αποτελούσε ο μηδενισμός λαθών στην παραγωγική λειτουργία, λόγω μη αποτελεσματικής επικοινωνίας και οργάνωσης. Λαθάκια τέτοιου είδους κάναμε σχεδόν κάθε σεζόν και παρά το ότι είναι δύσκολο να τα κοστολογήσω, είναι σίγουρο πως τα πληρώναμε αρκετά ακριβά καθώς οι πελάτες μας δείχνουν μηδενικής ανοχή σε αυτά. Την τελευταία σεζόν και παρά το γεγονός ότι ήταν μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά (πολύ μεγάλος όγκος παραγωγής) δεν εμφανίσαμε ούτε ένα. Αυτό θεωρώ ότι ήταν όφελος από την γενικότερη μου έκθεση στην εκπαίδευση της Leaders Lab.

Κατά τα άλλα, το κόστος μια παραγωγικής μας δραστηριότητας (αποχνοωση), είναι από τις σημαντικότερες σε ότι αφορά την συμμετοχή της στο συνολικό κόστος παραγωγής της εταιρίας μας. Στην διαμόρφωση της, σημαντικό ρόλο παίζουν, οι τιμές των πρώτων υλών και η ορθολογική οργάνωση και λειτουργία της μονάδας μας μειώνοντας τους κενούς χρόνους και αυξάνοντας την απόδοση επεξεργασίας της μονάδας μας. Χάρη στην χρήση τεχνικών του προγράμματος για άριστη Επικοινωνία, από πολλές διαφορετικές ενότητες και στις τεχνικές για Παρακίνηση και Μεγιστοποίηση Απόδοσης των Συνεργατών μου, πετύχαμε:

-την επίτευξη των καλύτερων δυνατών τιμών πρώτων υλών, επειδή διερευνήσαμε πολύ μεθοδικά τις τιμές των προμηθευτών μας και επιτύχαμε τις καλύτερες δυνατές.

-την ορθολογική οργάνωση παραγωγής. Πετύχαμε υψηλές αποδόσεις επεξεργασίας, μείωση καινών χρόνων, χαμηλές καταναλώσεις βασικών υλικών και ολοκλήρωση της συνολικής παραγωγικής διαδικασίες 5-10 ημέρες πιο νωρίς από την πρόβλεψη μας.

 

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό όφελος εξοικονόμησης πόρων μας για κατανάλωση υγραερίου και θειικού οξέως ήταν 59,000 ευρώ.

 

Επίσης, η συντήρηση του αυτόματου παλετοποιητή της γραμμής παραγωγής είχε ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη με κόστος 2.500 ευρώ. Οι πολλές υποχρεώσεις του συγκεκριμένου συνεργάτη ανέβαλαν συνεχώς την συντήρηση του μηχανήματος. Μετά την παρακίνηση εργαζόμενου της εταιρίας από την ενότητα «Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών» αλλά και την τεχνική βοήθεια (παραγγελία σωστών υλικών) ενός άλλου συνεργάτη, η συντήρηση του μηχανήματος έγινε με εξαιρετική επιτυχία, από τον ανειδίκευτο σε μηχανολογικά, αλλά κατά τα άλλα έμπειρο τεχνίτη της εταιρείας με κόστος 150 ευρώ. Εξοικονόμηση πόρων ~2,350 ευρώ.

Τέλος, σε θέματα σχετικά με τακτοποίηση, καθαριότητα, ορθολογική διαχείριση ακατάλληλων υλικών, ασφάλεια εργασίας και απαγόρευση καπνίσματος, είχαμε μεγάλα περιθώρια για βελτίωση. Οι συνήθειες της πλειοψηφίας των εργαζόμενων με πολλά χρόνια προϋπηρεσία στην εταιρεία, εμπόδιζαν την οποιαδήποτε προσπάθεια για αλλαγή, και οποιαδήποτε διεκδίκηση μου θα συνεπαγόταν σύγκρουση με τους “παλιούς”, κάτι που θα δυσαρεστούσε την Διοίκηση του Ομίλου και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στο εταιρικό κλίμα. Εμπνεύστηκα από την ενότητα «Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές»  και χρησιμοποίησα την τεχνική «συρρίκνωση της αλλαγής». Είχε αποτέλεσμα. Ήδη είμαστε ιδιαίτερα βελτιωμένοι σε θέματα τακτοποίησης και καθαριότητας, ανακυκλώνουμε σχεδόν όλα τα ακατάλληλα υλικά που παράγουμε, έχουμε βελτίωση στην χρήση προστατευτικών εργασίας και κυρίως … αποδέχθηκαν την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους παραγωγής! Σημειώνω ότι βρισκόμαστε στη Θράκη που καπνίζουν …σχεδόν όλοι! Ως αποτέλεσμα βελτιώθηκε η εταιρική εικόνα μας στα μάτια των πελατών μας και της διοίκησης της ομίλου.

Εκτός άλλων, το μηχανουργείο της εταιρίας μας για χρόνια ήταν ένας απόλυτα ακατάστατος χώρος, δημιουργώντας πολλά προβλήματα κυρίως σε ότι αφορά το χρόνο επίλυσης διαφόρων μηχανολογικών βλαβών καθώς πολλές φορές ανταλλακτικά που νομίζαμε πως είχαμε αυτά δεν υπήρχαν. Θέμα υπήρχε επίσης με την εικόνα του συγκεκριμένου χώρου. Ήταν χώρος που θα αποφεύγαμε να δει επισκέπτης. Το πρόβλημα πιο συγκεκριμένα, ήταν ο υπεύθυνος για την συντήρηση-τακτοποίηση του συγκεκριμένου χώρου. Με χρήση δύο τεχνικών («Παρακίνηση της ομάδας για επίτευξη μέγιστης απόδοσης» και «Συρρίκνωσης της αλλαγής»), ο συγκεκριμένος εργαζόμενος ενεργοποιήθηκε και πλέον το μηχανουργείο της εταιρία είναι σε μία τελείως διαφορετική κατάσταση. Γενικότερα βελτιώσεις που έχουν κάνουν με την εικόνα της εταιρίας είναι δύσκολο να αποτιμηθούν οικονομικά, όμως είναι βέβαιο πως εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πελάτες και διασφαλίσουν το μέλλον της εταιρίας.  

Άλλα επιμέρους οφέλη που είχα:

Άρχισα να κάνω πιο οργανωμένα τηλεφωνήματα και να καταγράφω εκ των προτέρων τι έχω να πω. Καθυστερώ μεν να τηλεφωνήσω πριν τηλεφωνήσω, όμως κερδίζω χρόνο και είμαι πιο αποδοτικός έως και 250% κατά την διάρκεια του τηλεφωνήματος και μετά από αυτό. (πριν ήθελα να πω πέντε και έλεγα τα δύο= αύξηση απόδοσης 2,4 φορές)

Από την ενότητα “Ενεργητική Ακρόαση”. Ένας εργαζόμενος, για τους δικούς του λόγους, απειλούσε ότι θα .. βάλει φωτιά στις εγκαταστάσεις μας! Χρησιμοποίησα τις τεχνικές ενεργητικής ακρόασης και μέσα σε ελάχιστο χρόνο … έφυγε ήρεμος!

Από χρήση των τεχνικών της ενότητας “Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα” βελτίωσα την χειραψία μου!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ