Θανάσης ΒαλατσόςΜηχανικός Διευθυντής Παραγωγής - Ελλην. Λευκόλιθοι ΑΕ

Μέσω της αναγνώρισης και ανάθεσης εργασιών σε συγκεκριμένα άτομα του τμήματος η εταιρεία εξοικονόμησε πόρους από τη μη πρόσληψη ενός επιπλέον εργοδηγού για τον έλεγχο της παραγωγής κατά τη λειτουργία του συγκροτήματος. Η εξοικονόμηση πόρων είναι της τάξεως των 20.000€.

Εντωμεταξύ, από την Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας, εφαρμόζω εντατικά την τεχνική «Φάε τον Βάτραχό» σου. Η τεχνική έχει συμβάλλει στο να διαχειρίζομαι καλύτερα τον χρόνο μου και να μετριάζω σημαντικά το άγχος που μου δημιουργούσε η συνεχής αναβολή κάποιων «δύσκολων» θεμάτων έως τη λήξη της προθεσμίας τους.

Σημειώνω ότι στο ατομικό ερωτηματολόγιο για την δεξιότητα της Ανάθεσης, το σκορ μου ήταν 14, δηλαδή ήμουν στην κατηγορία «Η αδυναμία της δεξιότητάς σας στην ανάθεση, μειώνει την αποτελεσματικότητά σας».

Ένα χρόνο μετά, παρακολουθώντας το πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγεσίας της Leaders Lab, το σκορ μου στο ίδιο ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε στο 19, στην κατηγορία «Το σκορ σας είναι επαρκές», το οποίο είναι μόλις μία μονάδα κάτω από την κατηγορία «Ακολουθείτε άριστες πρακτικές ανάθεσης που βοηθούν την απόδοση και το ηθικό της ομάδας εργασίας σας. Αυτές οι δεξιότητες θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά σας ως ηγέτη και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού των συνεργατών σας».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ