Glain Roberts-McCabe

H Glain Roberts McCabe είναι ομιλήτρια στην εκπαιδευτική ενότητα “Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών”.

  • Είναι ιδρύτρια και πρόεδρος εταιρείας συμβούλων. Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία ως ανώτατο στέλεχος επιχείρησης. Έχει έδρα το Τορόντο.
  • Θα μας παρουσιάσει μία τεχνική για το πώς να εντοπίζουμε τα δυνατά και τα λιγότερο δυνατά σημεία των συνεργατών μας, ακόμη κι αν εκείνοι δυσκολεύονται να εντοπίσουν ποια είναι.