Dr. Marshal Goldsmith

O Dr. Marshal Goldsmith είναι ομιλητής στην εκπαιδευτική ενότητα “Η δύναμη της Αναγνώρισης”.

  • Έχει διατελέσει μέλος στο ΔΣ του Drucker Institute για 10 χρόνια.
  • Τον έχουν αναγνωρίσει ως έναν από τους 5 πιο σημαντικούς coaches και έχει εργαστεί με περισσότερους από 120 CEOs  ως coach.
  • Είναι συγγραφέας ευπώλητων βιβλίων όπως το “What got you here, won’t get you there”, “The Leader of the Future”, “The Art and Practice of Leadership Coaching” κά.
  • Έλαβε το PhD από το UCLA, και έλαβε αναγνώριση ως ένας από τους 75 πιο σημαντικούς αποφοίτους του.