Δρ. Γιάννης Καλογεράκης

O Δρ. Γιάννης Καλογεράκης είναι ομιλητής στις εκπαιδευτικές ενότητες “Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας”, “Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών” και “Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας”.

  • Γεννήθηκε στην Κρήτη και κατέχει πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα από πανεπιστήμιο της Σκωτίας.
  • Έχει 25 χρόνια εργασιακή εμπειρία από Αγγλία, Ελλάδα, Ισραήλ, ΗΠΑ και τις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Έχει παρακολουθήσει περαιτέρω επιμόρφωση σε φημισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και από «μορφές» του κλάδου ανάπτυξης δεξιοτήτων ηγεσίας, όπως στο Harvard και από τον Steven Covey.
  • Είναι ιδρυτής και Πρόεδρος εκπαιδευτικής εταιρείας και έχει εκδώσει σειρά 22 CD/DVD, στα ελληνικά.
  • Αγαπάει την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία.