Εκπαιδευτικό υλικό

*οι κωδικοί 1Α, 1Β, 2Α, 2Β κοκ αντιστοιχούν στους τίτλους:

1Α Εμπειρία Πελάτη που ξεπερνά τις Προσδοκίες

2Β Πώς Να Εξολοθρεύσουμε το Άγχος

2Α Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες

1Β H Δύναμη της Αναγνώρισης.

3A Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα

3Β Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση

4A Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας

4Β Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα

5A Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας

5B Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης

6Α Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών

6B Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση

7A Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό

7B Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ

8Α Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών

8Β Παρακίνηση μέσω θετικής επικοινωνίας

9Α Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών

9Β Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές

10A Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών

10B Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο

11Α Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες

11Β Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας

12Α Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός

12Β Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων