ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

αν ανήκετε στους Lab-ρούς Leaders και θέλετε να συνδεθείτε στη ψηφιακή πλατφόρμα της Leaders Lab για να παρακολουθήσετε τα εκπαιδευτικά βίντεο, παρακαλώ εισάγετε τους κωδικούς σας στη διεύθυνση

https://leaderslab.mykajabi.com/login