Είσοδος μελών

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ για όλους τους Lab-ρούς Leaders

αν θέλετε να συνδεθείτε με την ψηφιακή πλατφόρμα της Leaders Lab, με το εκπαιδευτικό υλικό, χρειάζεται να πάτε στη διεύθυνση

https://leaderslab.mykajabi.com/login

και να εισάγετε εκεί τους κωδικούς σας,

και όχι να τους εισάγετε στα παρακάτω πεδία