Τρόποι πληρωμής

Βήμα 1ο: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας (δέσμευση θέσης), χρειάζεται να καταβάλλετε τα παρακάτω ποσά

-280* ευρώ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγεσίας

-180* ευρώ για το Πρόγραμμα Μετάλλαξης Πωλήσεων

-280* ευρώ για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ηγεσίας

στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό, αναφέροντας το όνομα του συμμετέχοντα στην αιτιολογία κατάθεσης και αποστέλλοντας το αποδεικτικό της κατάθεσης σας στη διεύθυνση info@leaderslab.gr.

Αριθμός Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας: 86440010956
ΙΒΑΝ Εθνικής Τράπεζας: GR18011086400000 86440010956.
Όνομα Δικαιούχου: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ

  • Σε περίπτωση μη προσέλευσης, παρακρατείται το 100% του ποσού.
  • Για να σας επιστραφεί το ποσό, για οποιοδήποτε λόγο ακύρωσης ή υπαναχώρησης, θα χρειασθεί να μας το  γνωστοποιήσετε εγγράφως 10 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την υλοποίηση της εκπαιδευτικής συνεδρίας στη διεύθυνση info@leaderslab.gr.
  • Το ποσό της δέσμευσης θέσης αφαιρείται από το συνολικό ποσό επένδυσής σας, όταν (και αν αποφασίσετε να) ολοκληρωθεί η συνεργασία μας.

 

*Το ποσό περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους, εξαιρείται ΦΠΑ και παρακράτησης φόρου.

 

Βήμα 2ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμφωνία ολοκληρώνεται το αργότερο έως 8 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία συμμετοχής, και βάσει προτεραιότητας για τις «Θέσεις Έγκαιρης Προκράτησης και Κοινωνικής Ευθύνης».

Το υπόλοιπο ποσό επένδυσης για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της LeadersLab, μπορεί να καταβληθεί με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους:

Με εφάπαξ κατάθεση, αν είστε ιδιώτης, κάτοχος ατομικής εταιρείας ή εταιρεία

Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με έκπτωση 5,55% στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό

Με διακανονισμό, αν είστε κάτοχος ατομικής εταιρείας ή εταιρεία

Το ποσό καταβάλλεται στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό, με προσυμφωνημένο διακανονισμό, έως

10 μηνών για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγεσίας

 4 μηνών για το Πρόγραμμα Μετάλλαξης Πωλήσεων

12 μηνών για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ηγεσίας.

Σε περίπτωση χρήσης ΛΑΕΚ ο διακανονισμός τροποποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΛΑΕΚ (επιμερισμός του ποσού ανά αίτημα ΛΑΕΚ).

Με Πιστωτική Κάρτα, αν είστε ιδιώτης ή κάτοχος ατομικής εταιρείας

Μέσω του ασφαλούς συστήματος πληρωμών της Εθνικής Τράπεζας, παρέχεται η δυνατότητα 8 δόσεων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον διακανονισμό που σας αφορά, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση leaders@leaderslab.gr