01 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ενδοεπιχειρησιακά

  • 1 Ιανουαρίου 2021
  • 10:00 to 16:00
  • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
past event
0

03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Αθήνα

  • 1 Μαρτίου 2020
  • 10:00 to 16:00
  • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
past event
0

Εγγραφή

* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά
×
You already has been joined the event.
  • 1
  • 2