05 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα

 • 1 Μαΐου 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης & Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
past event
0

07 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα

 • 1 Ιουλίου 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
past event
0

01 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα

 • 1 Ιανουαρίου 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες & Πώς να εξολοθρεύουμε το Άγχος
past event
0

03 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα

 • 1 Μαρτίου 2021
 • 10:00 to 16:00
 • Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα & Ερωτήσεις για Επιρροή και Ενεργητική Ακρόαση
past event
0

09 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Εξυπηρέτηση Δύσκολων Καταστάσεων & Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
past event
0

11 Μετάλλαξης Δεξιοτήτων Πωλήσεων
Αθήνα

 • 1 Νοεμβρίου 2020
 • 10:00 to 16:00
 • Απόδοση χωρίς Υπερωρίες & Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα
past event
0

Εγγραφή

* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά
×
You already has been joined the event.