Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ηγεσίας

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας της Leaders Lab απευθύνεται σε έμπειρους CEOs και Επιχειρηματίες, καθώς και σε Αποφοίτους του προγράμματος Ανάπτυξης Ηγεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα επιτυχημένοι και επιθυμούν να εξελίσσονται στη δουλειά τους και προς τον αποδοτικότερο εαυτό τους! Που επιθυμούν να έχουν μια πιο εύκολη καθημερινότητα, με λιγότερη πίεση και ακόμη πιο παρακινημένους συνεργάτες.

Το πρόγραμμα ταιριάζει σε CEOs και Επιχειρηματίες οποιουδήποτε κλάδου (έντασης, γνώσης, κεφαλαίου), καθώς αυτό το επίπεδο ιεραρχίας είναι a priori θέση με ένταση γνώσης.

Στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ηγεσίας θα

 • Ενισχύσετε τις ηγετικές δεξιότητες σας, με έμφαση στην Μεταλλακτική Ηγεσία (Transformational Leadership)
 • Εμπνευστείτε για μια νέα οπτική και ενσυνειδητότητα στις υπάρχουσες προκλήσεις σας
 • Αποκτήσετε νέες συνήθειες ηγεσίας για μια πιο εύκολη και αποδοτικότερη καθημερινότητα
 • Βελτιώσετε την επικοινωνιακή σύνδεση με τους γύρω σας και μεταλλαμπαδεύσετε τις νέες συνήθειες σας

Χάρη στη μεθοδολογία που ακολουθείται στα προγράμματα Ανάπτυξης και Ενίσχυσης δεξιοτήτων Ηγεσίας και Μετάλλαξης Εμπειρίας Πωλήσεων της Leaders Lab, οι επιχειρήσεις των 168 ηγετικών στελεχών που ήταν συμμετέχοντες στα προγράμματα, κατέγραψαν 627 ιστορίες επαγγελματικής επιτυχίας και, μέσα σε ένα χρόνο, είχαν οικονομικά οφέλη που αντιστοιχούν σε 22,8 φορές απόδοση, επί της αρχικής τους επένδυσης, από χρήση των τεχνικών που τους παρουσιάστηκαν και εφάρμοσαν.

Επιπλέον πέτυχαν να παίρνουν μεγαλύτερη απόδοση των συνεργατών τους, διευρύνθηκαν οι ορίζοντες τους, είδαν τις ίδιες καταστάσεις με περισσότερη αισιοδοξία και καινοτομία, έγιναν αποτελεσματικότεροι και είχαν λιγότερο άγχος και πίεση χρόνου στην καθημερινότητά τους.

Θεσσαλονίκη
54 ώρες
18 συνεδρίες
ημέρα Δευτέρα
18.00-21.00

Περίληψη

Θεματολογία και Ομιλητές

Κύκλος Lab-ρών Leaders | 6B x2Α Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
 • 17 Ιανουαρίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 6B x2Α Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 7Α Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
 • 21 Φεβρουαρίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 7Α Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 8Α Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών
 • 11 Απριλίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 8Α Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 8Β x10Β Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
 • 9 Μαΐου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 8Β x10Β Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε ανώτερο επίπεδο
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 9Β x7Β Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
 • 4 Ιουλίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 9Β x7Β Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 10Α Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών
 • 29 Αυγούστου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 10Α Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 11Α Απόδοση χωρίς Υπερωρίες
 • 10 Οκτωβρίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 11Α Απόδοση χωρίς Υπερωρίες
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 12Α Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • 12 Δεκεμβρίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 12Α Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 1Α Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες
 • 1 Ιανουαρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 1Α Εμπειρία Πελάτη που Ξεπερνά τις Προσδοκίες
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 2Α x6Α Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών
 • 1 Μαρτίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 2Α x6Α Επιλογή και Ένταξη Ταλαντούχων Συνεργατών
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 2Β x1Β Η Τέχνη της Αναγνώρισης (και Επιδιόρθωσης Σχέσεων)
 • 1 Απριλίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 2Β x1Β Η Τέχνη της Αναγνώρισης (και Επιδιόρθωσης Σχέσεων)
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 3Α Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα
 • 1 Μαΐου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 3Α Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 4Α Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας
 • 1 Ιουλίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 4Α Πώς να αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 4Β x6Β Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
 • 1 Αυγούστου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 4Β x6Β Ανάπτυξη Ηγετών με Ενδυναμωτική Προγύμναση
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 5Α x5Β Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
 • 1 Σεπτεμβρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 5Α x5Β Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης
5Β Κύκλος Lab-ρών Leaders | 5Β x5Α Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
 • 1 Οκτωβρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 5Β x5Α Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 6Α x12Β Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων
 • 1 Νοεμβρίου 2024
 • 18:00 to 21:00
 • 6Α x12Β Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 12B x9Β Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές
 • 1 Δεκεμβρίου 2025
 • 18:00 to 21:00
 • 12B x9Β Δημιουργία περιβάλλοντος για Αλλαγές

Περιγραφή του προγράμματος

Παρακολουθήστε μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος, από την Ιφιγένεια Παπαρούση, ΜΒΑ, Σύμβουλο Ηγεσίας και συντονίστρια των εκπαιδευτικών συνεδριών της Leaders Lab

Συχνές ερωτήσεις

Οι ομιλητές μας προέρχονται από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, και όχι απαραίτητα μόνο από ΗΠΑ ή Βρετανία. Κατά 80% έχουν γράψει βιβλίο στο αντικείμενο που μας παρουσιάζουν. Οι ομιλητές στα βίντεο μιλάνε αγγλικά και υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι, όπως δηλαδή γίνεται στις ταινίες στην τηλεόραση. Οι σημειώσεις, οι συζητήσεις και οι ασκήσεις πραγματοποιούνται στα ελληνικά, χωρίς ίχνος αγγλικής ορολογίας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρία 18 μήνες μετά. Γενικά, για να αποφοιτήσει κάποιος από το πρόγραμμα χρειάζεται να έχει παρακολουθήσει τις 15 από τις 18 συνεδρίες. Σε γενικές γραμμές το 99% των συμμετεχόντων ολοκληρώνει το πρόγραμμα στην αρχική του διάρκεια. Αυτό συμβαίνει επειδή στο πρόγραμμα, εκτός από τεχνικές διαχείρισης χρόνου, παρουσιάζονται τεχνικές για να μεγιστοποιήσουμε τη δική μας απόδοση και την απόδοση των συνεργατών μας.

Το πρώτο έχει διάρκεια 18 μήνες και 3 ώρες ανά συνάντηση, σε απογευματινή ώρα ενώ το δεύτερο έχει διάρκεια 12 μήνες και 6 ώρες ανά συνάντηση. Το δεύτερο υλοποιείται σε απογευματινή ώρα (18.00 με 21.00), το δεύτερο σε πρωινή ώρα (10.00-16.00).

Το πρώτο απευθύνεται σε άτομα με εμπειρία στην ηγεσία που θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους, με μάλλον ήπιο ρυθμό παρακολούθησης, το δεύτερο απευθύνεται σε άτομα που έχουν προκλήσεις που άμεσα θέλουν διαχείριση, που έχουν επιτακτική ανάγκη να εμπνευστούν από τεχνικές ηγεσίας και να τις ενσωματώσουν στην καθημερινότητα τους.

Πάντως, στο πρώτο συχνά έχουμε συμμετέχοντες που αδυνατούν να απουσιάζουν από την εταιρεία τους σε πρωινή ώρα ή/και χρηματοδοτούν τη συμμετοχή τους με ιδία κεφάλαια, οπότε η συμμετοχή τους οφείλει να είναι σε μη εργάσιμη ώρα.

Είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε ότι αυτό που σας προσφέρουμε, σας ταιριάζει. Για αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει ένα σύντομο ερωτηματολόγιο 5 ερωτήσεων. Σας προσκαλούμε να το απαντήσετε. Θα το βρείτε στην αρχική μας σελίδα ή προς διευκόλυνση σας εδώ https://www.leaderslab.gr/aksiologisi/

Σε αυτούς που τα ξέρουν όλα. Από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει με δια ζώσης και τηλεφωνικές προσωπικές αρχικές συναντήσεις με περισσότερους από 800 επικεφαλής εταιρειών και επιχειρηματίες, έχουμε παρατηρήσει ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να έρθει στο πρόγραμμα κάποιος που έχει ισχυρή άποψη ότι γνωρίζουν τα πάντα περί Ηγεσίας.

Η μεθοδολογία της Leaders Lab ταιριάζει σε ανθρώπους που αναγνωρίζουν ότι πάντα έχουμε περιθώριο να γίνουμε καλύτεροι, αποτελεσματικότεροι και ικανότεροι, όσο επιτυχημένοι κι αν ήδη είναι.

Η αναλογία ανθρώπων που αποχωρούν από το πρόγραμμα, δηλαδή αυτοί που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αλλά ουδέποτε ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, είναι ένας ανά δεκαεννιά άτομα (περίπου 5%).

Όχι! Με τίποτα!

Για του λόγου το αληθές, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις φωτογραφίες στο τέλος αυτής της σελίδας, όπου είναι πασιφανές πόσο ωραία περνάμε στις εκπαιδευτικές συνεδρίες.

Συχνά έχουμε συμμετέχοντες που έχουν παρακολουθήσει φημισμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίοι μας λένε “αν και έχω ξαναδεί κάποιο από το υλικό, είναι η πρώτη φορά που κατάλαβα πώς να το χρησιμοποιώ” ή “είναι η πρώτη φορά κατάλαβα γιατί είναι σημαντικό και προς όφελος μου”.

Από την άλλη, η μεθοδολογία που ακολουθούμε (Possitive Emotions Attractor) στις εκπαιδευτικές μας συνεδρίες δημιουργεί κλίμα ευχάριστο, που εμπεριέχει σεβασμό και αβρότητα από τον έναν συμμετέχοντα στον άλλον.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας, οι ομαδικές συζητήσεις και οι εξασκήσεις σε υποθετικά και πραγματικά σενάρια γίνονται ταυτοχρόνως για όλους και όλες τις ομάδες, ώστε να νιώθουν όλοι άνετα και χωρίς να αισθάνονται τα βλέμματα στραμμένα πάνω τους.

Τέλος, φροντίζουμε τα σενάρια που χρησιμοποιούμε για εξάσκηση να αφορούν τομείς άσχετους με την εμπειρία των συμμετεχόντων, οπότε ουδείς να έχει «πλεονέκτημα» έναντι των άλλων. Π.χ. καλείστε να είστε εκπρόσωπος διαπραγματεύσεων τηλεοπτικής εκπομπής, διάσημος Έλληνας σεφ με έδρα το Παρίσι που διαπραγματεύεται το συμβόλαιο του, σπουδαίος τραπεζίτης που χρειάζεται να διαπραγματευτεί με τον αστυνομικό στο Ντουμπάι, πωλητής επαγγελματικών συσκευών κουζίνας στη Μύκονο, ιδιοκτήτης βουλκανιζατέρ και άλλα.

Στην απίθανη δε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να είναι μόνο παρατηρητής, γίνεται αυτό που επιθυμεί. Εξάλλου ο ρόλος του παρατηρητή είναι και αυτός σημαντικός.

Ναι, σίγουρα. Οι τεχνικές που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα είναι τεχνικές που έρχονται να οργανώσουν και ενισχύσουν την ακαδημαϊκή σας μόρφωση. Συχνά μας αναφέρουν ότι με τη συμμετοχή τους είναι σαν να είχαν ένα συρτάρι με πολλά πράγματα, που ήταν κάπως άτακτα ρηγμένα και όταν ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, αυτό το συρτάρι είναι άκρως τακτοποιημένο, όπου μπορούν να βρουν με μια ματιά, χωρίς κόπο αυτό που θέλουν. Σαν να τακτοποιούν δηλαδή μέσα στο μυαλό τους ποια τεχνική ταιριάζει σε ποια πρόσκληση, σε ποια περίπτωση.

Ναι, με βεβαιότητα. Στο πρόγραμμα παρουσιάζουμε τεχνικές για ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας, όχι ακαδημαϊκά μοντέλα που προϋποθέτουν εξειδικευμένη ή ακαδημαϊκή γνώση. Η ύπαρξη ή μη ακαδημαϊκής μόρφωσης είναι κάτι ανεξάρτητο από τις δεξιότητες. Μάλιστα, είναι πιθανόν ότι για να είστε στη θέση που είστε, με μόνο ακαδημαϊκό προσόν το απολυτήριο λυκείου, έχετε ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη για να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά δύσκολες καταστάσεις. Αυτή η εμπειρική και βιωματική σας γνώση σας προσφέρουν μια εκπληκτική βάση εκκίνησης, σε σχέση με άλλους συμμετέχοντες! Να προσθέσουμε ότι έχουμε συμμετέχοντες, επιτυχημένους επαγγελματίες που είναι απόφοιτοι λυκείου, που εκστασιάστηκαν από την πρακτικότητα του εκπαιδευτικού μας υλικού και ενθουσιάστηκαν από την δυνατότητα να «μαθαίνουν» τις τεχνικές μέσω παρακολούθησης βίντεο, αντί να «διαβάζουν» σημειώσεις.

Στην Leaders Lab είμαστε περήφανοι και καμαρώνουμε για τις επιτυχίες των συμμετεχόντων του προγράμματός μας. Επειδή συναντιόμαστε μια φορά τον μήνα, είναι εύκολο να ρωτάμε και να παρακολουθούμε τις επιτυχημένες εφαρμογές των τεχνικών που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα που παρακολουθούν. Τις καταγράφουμε όπως μας τις λένε, και μια φορά τον χρόνο, λίγο πριν την Αποφοίτηση που πραγματοποιείται μια φορά τον χρόνο, κοιτάμε εκ νέου τις ιστορίες που ο κάθε συμμετέχων κατέγραψε, για να εντοπίσουμε ποιοτικά και οικονομικά οφέλη.

Έτσι λοιπόν, με περηφάνια για τους συμμετέχοντές μας, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας πώς, αν και ζούμε εποχές ακραίων οικονομικών συνθηκών, οι 168 επικεφαλής εταιρειών και ηγετικά στελέχη που έχουν συμμετέχει στο πρόγραμμά μας, έως τον Φεβρουάριο 2018 που κάναμε την πιο πρόσφατη καταμέτρηση, κατέγραψαν 627 ιστορίες επιτυχίας και είχαν ετήσια οικονομικά οφέλη (νέες πωλήσεις και εξοικονόμηση πόρων) που, κατά μέσο όρο ανά άτομο, αντιστοιχούν σε 22,8 φορές απόδοση επί της αρχικής τους επένδυσης.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1.000 ευρώ που επένδυσαν για τη συμμετοχή τους, είχαν κατά μέσο όρο 22.800 ευρώ ετήσιο όφελος!

Αν θα θέλατε και εσείς να δείτε αντίστοιχα οικονομικά αλλά και ποιοτικά οφέλη, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε ένα από τα προγράμματα μας και να ενταχθείτε στην ομάδα των Lab-ρών Leaders!

Αν και το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούμε στη Leaders Lab έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος λόγω πνευματικών δικαιωμάτων και κόστους μετάφρασης και υποτιτλισμού, το ποσό επένδυσης για τους συμμετέχοντες παραμένει ιδιαίτερα προσιτό, ακόμη και για συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μερικές φορές έχουν ανύπαρκτους ή ιδιαίτερα χαμηλούς προϋπολογισμούς για εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Αυτό το πετυχαίνουμε χάρη στον πρωτοποριακό τρόπο προσέγγισης υποψηφίων συμμετεχόντων που έχουμε επιλέξει να έχουμε. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφέρουμε το εξής. Συχνά ο υποψήφιος πελάτης μιας εταιρείας συμβούλων, θεωρεί ότι οι διερευνητικές αρχικές επισκέψεις τους είναι χωρίς χρέωση. Αυτό είναι λάθος. Το προϊόν που έχουμε προς διάθεση οι σύμβουλοι, είναι ο χρόνος μας. Έτσι λοιπόν, η εκάστοτε εταιρεία συμβούλων προϋπολογίζει το κόστος των διερευνητικών επισκέψεων και το χρεώνει στους πελάτες που αγοράζουν.

Στη Leaders Lab από πάντα, εδώ και χρόνια, είχαμε μια ιδιαίτερα σύντομη διαδικασία διερευνητικών επαφών, η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε οι υποψήφιοι συμμετέχοντες, χωρίς την παραμικρή πίεση, να έχουν εκτενή εμπειρία για αυτό που προσφέρουμε και να μας δίνουν ένα τελικό «ναι» ή «όχι» για την ένταξή τους στο πρόγραμμά μας.

Επιπλέον, από πάντα, εδώ και χρόνια, αξιοποιούσαμε στο έπακρο τις συστάσεις που λαμβάνουμε από τους συμμετέχοντές μας. Έχοντας μια θερμή προσωπική σύσταση από κάποιον που ήδη γνωρίζει τι κάνουμε, όταν προσεγγίζουμε τα άτομα που μας έχουν συστήσει, μεγιστοποιούμε την πιθανότητα να έχουμε τη θετική ανταπόκρισή τους και άρα να έχουμε την μέγιστη απόδοση για τον χρόνο που καταναλώνουμε σε «πωλήσεις».

Με άλλα λόγια, αποφεύγοντας να κάνουμε κακή χρήση του χρόνου μας, από πάντα, εδώ και χρόνια, κρατούσαμε το κόστος εργασίας μας χαμηλά, το οποίο το μετακυλούμε ως οικονομικό όφελος, στους πελάτες μας.

Πλέον αυτήν την διαδικασία προσέγγισης υποψηφίων συμμετεχόντων, την αυτοματοποιήσαμε με τεχνικές ψηφιακής μετάλλαξης (digital transformation) και ψηφιακού onboarding (ψηφιακής προσέλκυσης και ένταξης νέων συμμετεχόντων).

Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε θέσεις συμμετοχής με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, δηλαδή να δίνουμε τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες κάτω των 28 ετών να συμμετέχουν με μειωμένο ποσό συμμετοχής, καθώς και σε άτομα που είναι διατεθειμένα να κάνουν έγκαιρη προκράτηση προκειμένου να έχουν μειωμένο ποσό συμμετοχής.

Σημειώνουμε ότι στα πλαίσια εταιρικής ευθύνης και κοινωνικής συμπαράστασης, εδώ και χρόνια έχουμε επιλέξει ότι επιθυμούμε να συνεργαζόμαστε με τους πολλούς, παρά με τους λίγους που έχουν την οικονομική άνεση για κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια, συνειδητά επιλέγουμε να έχουμε συμπιεσμένα ποσά συμμετοχής, για να είμαστε χρήσιμοι σε όλους όσους έχουν ανάγκη την ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων ηγεσίας τους, με την πεποίθηση ότι η κερδοφορία επιτυγχάνεται όταν λαμβάνεις λίγα από πολλούς, αντί για πολλά από λίγους.

 1. Πνευματικά δικαιώματα για συμμετοχή σε 18 μηνιαίες εκπαιδευτικές συνεδρίες διάρκειας 3 ωρών.
 2. Ντοσιέ & 18 σετ σημειώσεων
 3. Δύο ατομικές αξιολογήσεις της owiwi.co.uk (πριν την ένταξη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος). Πρόκειται για δύο συμμετοχές σε online παιχνίδι στρατηγικής, όπου καλείστε να πάρετε αποφάσεις, οι οποίες καταγράφονται. Από την ανάλυση των αποφάσεων σας προκύπτουν δύο αναφορές με τις δεξιότητες σας και το εργασιακό σας προφίλ. Ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη αναφορά θα αναδειχθεί η ποιοτική καταμέτρηση της ενίσχυσης των δεξιοτήτων ηγεσίας σας. Οι αναφορές είναι εμπιστευτικές μεταξύ εσάς, της Leaders Lab και της owiwi. Λεπτομέρειες εδώ
 4. Ενδιαφέρουσα, ενεργητική συμμετοχή.
 5. Ελαφρύ γεύμα κατά την άφιξη και διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας,
 6. Networking με άλλους συμμετέχοντες και ώρα χαλάρωσης, συνοδεία κρασιού, μετά τις 21.00
 7. Έως 18 ώρες ατομικό coaching, δια ζώσης ή τηλεφωνικά.
 8. Απεριόριστο γραπτό ηλεκτρονικό coaching.
 9. Δυνατότητα παρακολούθησης των βίντεο επί 30 ημέρες μετά την συνεδρία, μέσω της ιστοσελίδας leaderslab.gr
 10. Υποστήριξη για επιδότηση μέσω ΛΑΕΚ
 11. Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης
 12. Συμμετοχή στη Δεξίωση αποφοίτησης, (πρόσκληση για 2 άτομα)

Σας ευχαριστούμε που ενδιαφέρεστε για Πρόγραμμα της Leaders Lab και φτάσατε σε αυτό το σημείο της σελίδας μας.

Θυμίζουμε ως σημαντικό ότι οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύτηκαν, μέσα σε ένα χρόνο, είχαν οικονομικά οφέλη που αντιστοιχούν σε 22,8 φορές απόδοση, επί της αρχικής τους επένδυσης, από χρήση των τεχνικών που τους παρουσιάστηκαν και εφάρμοσαν.

Προκειμένου να δείτε, βιώσετε, νιώσετε αν το Πρόγραμμα που σας αφορά, σας αρέσει και σας είναι χρήσιμο, ορίστε τα επόμενα βήματα:

Βήμα 1ο: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ για α’ δοκιμαστική συνεδρία

Δηλώστε μας τη διάθεση σας για δέσμευση θέσης για μια πρώτη δοκιμαστική συνεδρία στη διεύθυνση info@leaderslab.gr.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η δέσμευση θέσης, χρειάζεται να καταβάλλετε το παρακάτω ποσό

-280* ευρώ για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ηγεσίας

στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό, αναφέροντας το όνομα του συμμετέχοντα στην αιτιολογία κατάθεσης και αποστέλλοντας το αποδεικτικό της κατάθεσης σας στη διεύθυνση info@leaderslab.gr.

Αριθμός Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας: 86440010956
ΙΒΑΝ Εθνικής Τράπεζας: GR18011086400000 86440010956.
Όνομα Δικαιούχου: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ

 • Το ποσό της δέσμευσης θέσης αφαιρείται από το συνολικό ποσό επένδυσής σας, όταν (και αν αποφασίσετε να) ενταχθείτε στο Πρόγραμμα.
 • Σε περίπτωση μη προσέλευσης, παρακρατείται το 100% του ποσού. Για να σας επιστραφεί το ποσό, για οποιοδήποτε λόγο ακύρωσης ή υπαναχώρησης, θα χρειασθεί να μας το γνωστοποιήσετε εγγράφως τουλάχιστον 8 ημερολογιακές ημέρες πριν την υλοποίηση της εκπαιδευτικής συνεδρίας στη διεύθυνση info@leaderslab.gr.

*Το ποσό περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους, εξαιρείται ΦΠΑ και παρακράτησης φόρου.

Βήμα 2ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην εκπαιδευτική συνεδρία

Ελάτε να βιώσετε πώς είναι να συμμετέχετε σε εκπαιδευτική συνεδρία της Leaders Lab, δείτε, ακούστε, νιώστε αν σας αρέσει και αν όσα σας παρουσιάζουμε σας είναι χρήσιμα.

Βήμα 3ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Πρόγραμμα

Η συμφωνία ολοκληρώνεται το αργότερο έως 8 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία συμμετοχής, και βάσει προτεραιότητας για τις «Θέσεις Έγκαιρης Προκράτησης και Κοινωνικής Ευθύνης».

Το υπόλοιπο ποσό επένδυσης για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της LeadersLab, μπορεί να καταβληθεί με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους:

Με εφάπαξ κατάθεση

Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με έκπτωση 5,55% στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό

Με διακανονισμό

Το ποσό καταβάλλεται στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό, με προσυμφωνημένο διακανονισμό, έως 12 μηνών για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ηγεσίας.

Σε περίπτωση χρήσης ΛΑΕΚ ο διακανονισμός τροποποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΛΑΕΚ (επιμερισμός του ποσού ανά αίτημα ΛΑΕΚ).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον διακανονισμό που σας αφορά, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση leaders@leaderslab.gr

Σχετικά με την Ιφιγένεια Παπαρούση, ΜΒΑ, Σύμβουλο Ηγεσίας και συντονίστρια των εκπαιδευτικών συνεδριών της Leaders Lab

Διαθέσιμες Θέσεις

Εκτινάξτε τις δεξιότητες ηγεσίας σας. Ενταχθείτε στην ομάδα των Lab-ρών Leaders! Δεσμεύστε τώρα τη θέση συμμετοχής σας!

Θέσεις
Έγκαιρης Προκράτησης

Δέσμευση θέσης για δοκιμαστική συνεδρία

220€

1 θέσεις απομένουν

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ

Θέσεις Κοινωνικής Ευθύνης για
Επιχειρηματίες έως 28 ετών

Δέσμευση θέσης για δοκιμαστική συνεδρία

220€

1 θέσεις απομένουν

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ

Θέσεις για
Όλους

με συνολικό Ποσό Επένδυσης

3.580€

4 θέσεις απομένουν

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ

Δηλώστε συμμετοχή και δεσμεύστε τη θέση σας

(+30) 23920 66098

Σας ευχαριστούμε που ενδιαφέρεστε για Πρόγραμμα της Leaders Lab.

Οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύτηκαν, μέσα σε ένα χρόνο, είχαν οικονομικά οφέλη που αντιστοιχούν σε 22,8 φορές απόδοση, επί της αρχικής τους επένδυσης, από χρήση των τεχνικών που τους παρουσιάστηκαν και εφάρμοσαν.

Τα επόμενα βήματα, προκειμένου να δείτε, βιώσετε, νιώσετε αν το Πρόγραμμα που σας αφορά, σας αρέσει και σας είναι χρήσιμο:

 

Βήμα 1ο: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ για δοκιμαστική συνεδρία

Δηλώστε μας τη διάθεση σας για δέσμευση θέσης για δοκιμαστική συνεδρία στη διεύθυνση info@leaderslab.gr.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η δέσμευση θέσης, χρειάζεται να καταβάλλετε το ποσό των 220* ευρώ στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό, αναφέροντας το όνομα του συμμετέχοντα στην αιτιολογία κατάθεσης και αποστέλλοντας το αποδεικτικό της κατάθεσης σας στη διεύθυνση info@leaderslab.gr.

Αριθμός Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας: 86440010956
ΙΒΑΝ Εθνικής Τράπεζας: GR18011086400000 86440010956.
Όνομα Δικαιούχου: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ

 • Το ποσό της δέσμευσης θέσης αφαιρείται από το συνολικό ποσό επένδυσής σας, αν αποφασίσετε να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα.

*Το ποσό περιλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους, εξαιρείται ΦΠΑ και παρακράτησης φόρου.

Βήμα 2ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην εκπαιδευτική συνεδρία

Συμμετέχετε σε εκπαιδευτική συνεδρία της Leaders Lab. Δείτε, ακούστε, νιώστε αν σας αρέσει και αν όσα σας παρουσιάζουμε σας είναι χρήσιμα.

Βήμα 3ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Πρόγραμμα

Η συμφωνία δύναται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 8 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία συμμετοχής, και βάσει προτεραιότητας για τις «Θέσεις Έγκαιρης Προκράτησης και Κοινωνικής Ευθύνης».

Το υπόλοιπο ποσό επένδυσης για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της LeadersLab, μπορεί να καταβληθεί:

Με εφάπαξ κατάθεση και έκπτωση 5,55%

Με διακανονισμό από 4 έως 12 μήνες

Σε περίπτωση χρήσης ΛΑΕΚ ο διακανονισμός τροποποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΛΑΕΚ (επιμερισμός του ποσού ανά αίτημα ΛΑΕΚ).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον διακανονισμό που σας αφορά, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση leaders@leaderslab.gr

  Τοποθεσία

  Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες πραγματοποιούνται στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη

  Στιγμιότυπα

  Το διασκεδάζουμε. Αγαπιόμαστε. Κάνουμε networking. Αλληλοϋποστηριζόμαστε. Κλείνουμε νέες επαγγελματικές συμφωνίες. Γινόμαστε φίλοι για μια ζωή, ενίοτε και κουμπάροι! Καλώς ήρθατε στον κόσμο των Lab-ρών Leaders!