Κύκλος Lab-ρών Leaders | 6B x2Α Πώς να είμαστε Μεταλλακτικοί Ηγέτες

0
Ομιλητές
0
Τεχνικές ηγεσίας
0
Ιστορίες επιτυχίας
0
Οικονομικά οφέλη από χρήση των τεχνικών της ενότητας

Αναμενόμενα Οφέλη από την ενότητα:

 1. πώς ορίζεται η μεταλλακτική ηγεσία και τι ξεχωρίζει έναν μεταλλακτικό ηγέτη από έναν συναλλακτικό
 2. η σημασία της εμπιστοσύνης και πώς να την αναπτύξουμε στο εργασιακό μας περιβάλλον
 3. πώς να χρησιμοποιούμε τη δύναμη της τεχνικής της εξιστόρησης για ακόμη πιο αποτελεσματική μεταλλακτική ηγεσία

Χρονοδιάγραμμα

 • Ώρα άφιξης 17.30
 • Ώρα έναρξης 18.00
 • Ώρα λήξης 21.00, συνοδεία κρασιού

Τοποθεσία:

Η εκπαιδευτική συνεδρία πραγματοποιείται στο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305.

Πώς μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

Επόμενες Συνεδρίες
07 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Μεταλλακτικής Ηγεσίας
 • 1 Ιουλίου 2023
 • Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μεγιστοποίηση χρήσης συναντήσεων, τηλεφώνου και email
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 9Β x7Β Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
 • 4 Ιουλίου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 9Β x7Β Σύνδεση με Αξιοπιστία Επιρροή και Ισχύ
Κύκλος Lab-ρών Leaders | 10Α Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών
 • 29 Αυγούστου 2023
 • 18:00 to 21:00
 • 10Α Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών

Ενδεικτικές Ιστορίες Επιτυχίας από αυτήν την συνεδρία