03 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας Αθήνα

0
Ομιλητές
0
Τεχνικές ηγεσίας
0
Ιστορίες επιτυχίας
0
Οικονομικά οφέλη από χρήση των τεχνικών της ενότητας

Αναμενόμενα Οφέλη από Α ενότητα:

 1. Πώς να επιτυγχάνουμε περισσότερα καλύτερα αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις.
 2. Πώς να εξοικειωθούμε με τη συναισθηματική θερμοκρασία του συνομιλητή μας τις συναισθηματικές πληρωμές.
 3. Πώς να αναγνωρίζουμε την μέθοδο διαπραγμάτευσης της άλλης πλευράς και να προσαρμόζουμε την δική μας ανάλογα

Αναμενόμενα Οφέλη από Β ενότητα:

 1. οι δύο ερωτήσεις για επιρροή και οι τρεις τύποι ανακλαστικών δηλώσεων
 2. οι έξι θέσεις ακρόασης και δεκάδες τεχνικές για ενεργητική ακρόαση
 3. η σημασία της παύσης στην ενεργητική ακρόαση

Χρονοδιάγραμμα

 • Ώρα άφιξης 09.30
 • Ώρα έναρξης 10.00
 • Ώρα λήξης 16.00

Τοποθεσία:

Η εκπαιδευτική συνεδρία πραγματοποιείται στο DOMOTEL KASTRI Hotel, Βενιζέλου Ελευθερίου 154 & Ρωμυλίας, Καστρί, 146 71, Νέα Ερυθραία Αττικής. Τηλ. 210 3507100

Πώς μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;

Επόμενες Συνεδρίες
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Ηράκλειο
 • Δεκέμβριος 12, 2019
 • 11:00 to 17:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων.
12 10Α Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Δεκέμβριος 16, 2019
 • 18:00 to 21:00
 • Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών
12 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας
Θεσσαλονίκη
 • Δεκέμβριος 17, 2019
 • 10:00 to 16:00
 • Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός & Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων.

Ενδεικτικές Ιστορίες Επιτυχίας από αυτήν την συνεδρία