Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγεσίας – Best seller

Για CEOs, Επιχειρηματίες και Startuppers

Πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών. Περιλαμβάνει συνάντηση μια φορά ανά μήνα, για 6 ώρες.

  • Εκπαιδευτικό υλικό που εμπνέει, από 91 καταξιωμένους σε παγκόσμιο επίπεδο ομιλητές.

244 αποτελεσματικές τεχνικές ηγεσίας.

μεθοδολογία που δομεί και εμπλουτίζει προϋπάρχουσες γνώσεις των συμμετεχόντων, με τρόπο που άμεσα να τις ανακαλούν και να τις εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους.

  • Βιωματική και διαδραστική εξάσκηση, ατομικό coaching, δυνατότητα διαρκούς πρόσβασης στο υλικό.

Υλικό που “ξεκλειδώνει” τις γνώσεις και μετατρέπει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων σε πράξεις Αριστείας στην ηγεσία.

Περιγραφή του προγράμματος Ανάπτυξης Ηγεσίας σε οπτικοακουστική μορφή, με υποτίτλους (διάρκεια περίπου 6 λεπτά).

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ηγεσίας

Για ιδιαίτερα έμπειρους CEOs και Επιχειρηματίες

Πρόγραμμα διάρκειας 18 μηνών. Περιλαμβάνει συνάντηση μια φορά ανά μήνα, για 3 ώρες.

  • Εκπαιδευτικό υλικό που εμπνέει, από καταξιωμένους σε παγκόσμιο επίπεδο ομιλητές.

Εμπλουτίζει προϋπάρχουσες γνώσεις των συμμετεχόντων και τους ενημερώνει για τις σύγχρονες τάσεις στην Ηγεσία.

  • Συζήτηση σε βάθος με απαιτήσεις εμπειρίας, μεταξύ ολιγομελούς ομάδας CEOs.

Βιωματική και διαδραστική εξάσκηση, ατομικό coaching, δυνατότητα διαρκούς πρόσβασης στο υλικό.

Περιγραφή του προγράμματος Ενίσχυσης Ηγεσίας σε οπτικοακουστική μορφή, με υποτίτλους (διάρκεια περίπου 6 λεπτά).

Το εκπαιδευτικό υλικό

– Παρουσιάζεται σε οπτικοακουστική μορφή (βίντεο), όπου έχει την ευκαιρία κανείς να ακούσει τους αυθεντικούς ομιλητές. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκτεθούν στη διαφορετική οπτική του κάθε ομιλητή και επιπλέον να αποκτήσουν μια εντυπωσιακά μεγάλη γκάμα οπτικής και τεχνικών.

– Οι τεχνικές που παρουσιάζονται προέρχονται από την παγκόσμια σύγχρονη βιβλιογραφία σε θέματα Ηγεσίας και Νευροπιστήμης. Είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές, καθώς προκύπτουν είτε από επιστημονικές έρευνες είτε και από την εμπειρική μελέτη των ομιλητών.

 

Οι δεξιότητες όπου εστιάζουμε

Η ακόμη πιο αποτελεσματική (δηλαδή επιτυχημένη) και πιο αποδοτική (δηλαδή με λιγότερο κόπο) παρακίνηση των συνεργατών, των συναδέλφων, αλλά και των εξωτερικών συνεργατών.

Η διαπραγμάτευση, με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, οικονομικών συμφωνιών και σύνθετων, περίπλοκων καταστάσεων.

Η διαχείριση, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, δύσκολων, δυσαρεστημένων και συναισθηματικά φορτισμένων εξωτερικών ή εσωτερικών πελατών.

Η καλύτερη διαχείριση της προσωπικής ενέργειας και των προτεραιοτήτων, ο πολλαπλασιασμός του χρόνου για τα σημαντικά.

Η επιλογή, με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, συνεργατών που έχουν το απαραίτητο και ιδιαίτερο «ταλέντο» για την εκάστοτε θέση και που συγχρόνως ταιριάζουν με τη νοοτροπία (mindset) της ομάδας και της εταιρείας.

Η εξοικείωση με τη μεθοδολογία της ενδυναμωτικής ανάθεσης, δηλαδή της ανάθεσης που εκλαμβάνεται από τον παραλήπτη ως κάτι τιμητικό αντί για κάτι επώδυνο και απεχθές. Αυτό έχει ως όφελος την πραγματοποίηση του έργου με λιγότερα λάθη, με μεγαλύτερη παρακίνηση του συνεργάτη και τελικό όφελος την αειφόρο ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας και του επικεφαλής που έκανε την ανάθεση.

Η περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης και της ατομικής ή ομαδικής διαδικασίας αποφάσεων. Συγχρόνως, υπάρχει το όφελος της έκθεσης σε τεχνικές που εκτινάσσουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, όπως η τεχνική του χάρτη μυαλού και των έξι καπέλων.

Η εξέλιξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων της μεταλλακτικής ηγεσίας (transformational leadership) σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των συνεργατών, εν μέσω συνεχών αλλαγών στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Τέλος, η διαχείριση, με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, της απόδοσης των συνεργατών, δηλαδή το πώς να επικοινωνούν σε συνεργάτες τα λάθη και την κακή απόδοσή τους, με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει κατανόηση, αποδοχή και αλλαγή προς μια πιο σωστή κατεύθυνση, χωρίς να υπάρξει δυσαρέσκεια και να διαταραχθεί η καλή μεταξύ τους εργασιακή σχέση.

Ενδεικτική θεματολογία

Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός, δηλαδή πώς να αποφεύγουμε γνωσιακές προκαταλήψεις στη διαδικασία απόφασης, πώς να απλοποιούμε τη στρατηγική μας, πώς να χρησιμοποιούμε την τεχνική του χάρτη μυαλού, ώστε να προετοιμάζουμε τη στρατηγική μας ακόμη πιο αποτελεσματικά και να την επικοινωνούμε στους συνεργάτες μας ακόμη πιο εύκολα.

Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων, δηλαδή πώς να διεκδικούμε θετικά αντί να συγκρουόμαστε, πώς να κάνουμε τις διαφωνίες να λειτουργούν υπέρ ημών και της ομάδας μας και όχι εναντίον μας, και τέλος, πώς να καθιστούμε υπεύθυνο κάθε «δύσκολο» άτομο ως προς το να διεκπεραιώνει, σε τέσσερα βήματα, όσα έχει αναλάβει.

Εξυπηρέτηση πελάτη που ξεπερνά τις Προσδοκίες, δηλαδή πώς να προσφέρουμε εξυπηρέτηση πελάτη που να οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις, συστάσεις και θετικές on-line αξιολογήσεις. Ακολουθούμε 7 συγκεκριμένα βήματα για εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις προσδοκίες.

H Δύναμη της Αναγνώρισης, δηλαδή οι 5 προϋποθέσεις για τη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας αναγνώρισης, τα στάδια ενεργητικής απόδοσης αναγνώρισης, καθώς και δύο επιμέρους τεχνικές για την αποφυγή δημιουργίας κουλτούρας που είναι καταστροφική για την αναγνώριση.

Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες, δηλαδή ποια είναι τα συστατικά της μεταλλακτικής ηγεσίας, τί ξεχωρίζει ένα μεταλλακτικό ηγέτη, ποια η σημασία της εμπιστοσύνης και πώς να την αναπτύξουμε -πρακτικά- στο εργασιακό μας περιβάλλον, καθώς και τα συστατικά της τεχνικής της εξιστόρησης που χρησιμεύουν στη θετική μετάλλαξη  της ομάδας μας.

Πώς Να Εξολοθρεύσουμε το Άγχος, δηλαδή εξοικείωση με δεκάδες διαφορετικές τεχνικές για αποτελεσματική μείωση του άγχους, κατανόηση της διαφοροποίησης της αντίδρασης στο άγχος ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, καθώς και τεχνικές για το πώς να επαναπρογραμματίσουμε τον εαυτό μας, χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό μας διάλογο.

Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα, δηλαδή πώς να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα σε μεγαλύτερο βαθμό, χάρη στις διαπραγματεύσεις μας, πώς να εξοικειωνόμαστε με τη συναισθηματική θερμοκρασία του συνομιλητή μας και τις συναισθηματικές πληρωμές, καθώς και πώς να αναγνωρίζουμε τη μέθοδο διαπραγμάτευσης της άλλης πλευράς και να προσαρμόζουμε ανάλογα και τη δική μας.

Το Πλεονέκτημα της Ακρόασης, δηλαδή πώς να κατανοήσουμε σε βάθος τη σπουδαιότητα της ακρόασης και των ερωτήσεων, τις έξι θέσεις και τεχνικές ακρόασης για αποτελεσματικές ερωτήσεις, καθώς και τη σημασία της παύσης στην ενεργητική ακρόαση.

Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας, δηλαδή πώς να αναπτύσσουμε τη δημιουργική σκέψη των συνεργατών μας, καθώς και τη δική μας, πώς να ξεχωρίζουμε την κάθετη από την πλάγια δημιουργική σκέψη, καθώς και πώς να εφαρμόζουμε μία διαδικασία τεσσάρων βημάτων για να δημιουργήσουμε ένα δημιουργικότερο περιβάλλον.

Προβολή μιας Θετικότερης Εικόνας, δηλαδή πώς να αναγνωρίζουμε λεκτικούς τρόπους για να προβάλλουμε θετικές προσδοκίες και εικόνα αξιοπιστίας, πώς να εξασφαλίζουμε ότι η εικόνα που προβάλλουμε είναι όσο το δυνατόν θετικότερη, καθώς και πώς να αναγνωρίζουμε τη μη λεκτική επικοινωνία των άλλων, με μεγαλύτερη ευκολία και σαφήνεια.

Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών, δηλαδή ποιες οι παράμετροι αναζήτησης για την πρόσληψη ταλαντούχων εργαζομένων, πώς να κάνουμε αποτελεσματικές συνεντεύξεις προκειμένου να εντοπίζουμε τα άτομα που χαρακτηρίζονται από τη στάση και τη νοοτροπία που επιθυμούμε, καθώς και σε ποιες αρχές στηρίζεται η διατήρηση των ταλαντούχων εργαζομένων στην εταιρεία.

Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση, δηλαδή περαιτέρω βελτίωση της συμμετοχικής ηγεσίας μας, εξάσκηση στη χρήση της εξίσωσης Ο=Π επί Δ και την τεχνική ΤΙ.ΠΙ.ΕΣ. σε καθημερινή βάση, εξάσκηση στο να ξεχωρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα μοιραίο ελάττωμα και σε μία αδυναμία, καθώς και κατανόηση της σημασίας της ενδυνάμωσης των δυνατών σημείων αντί της συρρίκνωσης των αδυναμιών.

Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας, δηλαδή πώς να αναπτύσσουμε διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης προσωπικής ενέργειας, όπως π.χ. τις τεχνικές ΑΒΓΔΕ και Pomodoro, πώς να διαχειριστούμε και να μηδενίσουμε τις παρεμβολές, πώς να βηματίζουμε με διαλλείμματα, καθώς και πώς να απαντάμε «όχι», διατηρώντας ανέπαφη τη σχέση μας με τον άλλο.

Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης, δηλαδή τρεις τεχνικές για να απευθυνόμαστε αποτελεσματικά στο ενήλικο μέρος της προσωπικότητας των συνεργατών μας, πώς να αναγνωρίζουμε την κατηγορία συμπεριφοράς των συνεργατών και πελατών μας, καθώς και πώς να ασκούμε παρακίνηση, με βάση την κατηγορία συμπεριφοράς, για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, δηλαδή πώς να χρησιμοποιούμε την κατάλληλη στρατηγική σκέψη, τη μόχλευση και τη σύνδεση προς όφελός μας, πώς να αναγνωρίζουμε τη διαφορά ανάμεσα στη Στρατηγική Σκέψη και στη Σκέψη Στρατηγικών Τακτικών, καθώς και πώς να κατανοούμε, να χρησιμοποιούμε το Χρυσό Κύκλο και πώς να εξοικειωνόμαστε με τη συγκεκριμένη μέθοδο, προς όφελός μας.

Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ, δηλαδή πώς να προσδίδουμε περισσότερη αξιοπιστία κατά τη διάρκεια της επικοινωνιακής μας σύνδεσης, πώς να προσαρμόζουμε τη λεκτική μας επικοινωνία, με βάση το επικοινωνιακό στυλ του συνομιλητή μας, πώς να θυμόμαστε και να χρησιμοποιούμε τα ονόματα των άλλων, καθώς και πώς να χρησιμοποιούμε μη λεκτική επικοινωνία για επικοινωνιακή σύνδεση με υψηλό κύρος και προσιτότητα.

Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών, δηλαδή  πώς να χρησιμοποιούμε την ανάθεση ως μέσο για την ενδυνάμωση και ανάπτυξη των συνεργατών μας, πώς να χτίζουμε την εμπιστοσύνη, την υποχρέωση, την αξιοπιστία και την εστίαση στο αποτέλεσμα από την πλευρά των μελών της ομάδας μας, καθώς και πώς να απαλλαγούμε από “άγκυρες” που μας εμποδίζουν, προκειμένου να βελτιώσουμε τη δεξιότητά μας στην ανάθεση εργασιών.

Παρακίνηση μέσω θετικής επικοινωνίας, δηλαδή πώς να επαναπροσδιορίσουμε το πλαίσιο των αρνητικών παρατηρήσεων σε θετικά, ενθαρρυντικά σχόλια, καθώς και  πώς να χρησιμοποιούμε τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία μας, ώστε να κάνουμε κάθε άτομο με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή, να αισθάνεται μοναδικό.

Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών, δηλαδή πώς να εντοπίζουμε τις λέξεις – «δυναμίτες» και να τις αφανίζουμε για πάντα, πώς να εντοπίζουμε τα σημάδια που δείχνουν ότι ο πελάτης ετοιμάζεται να εκνευριστεί και τί χρειάζεται να κάνουμε προκειμένου να τον προλάβουμε, καθώς και πώς να χρησιμοποιούμε την τεχνική πέντε βημάτων, προκειμένου να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τους δύσκολους και εκνευρισμένους πελάτες.

Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές, δηλαδή η σε βάθος κατανόηση του γιατί οι άνθρωποι δυσκολεύονται με τις αλλαγές, πώς να ενεργοποιούμε τη διαδικασία αλλαγής με πέντε τεχνικές, καθώς και πώς να χρησιμοποιούμε τη «δύναμη της εξιστόρησης» για να πραγματοποιούμε τις αλλαγές που θέλουμε.

Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή πώς να δημιουργήσουμε άμεσα σύνδεση με τον κάθε έναν από τους συνεργάτες μας και πώς να τη διατηρήσουμε για πάντα, οι πέντε τρόποι για θετική σύνδεση μέσω επικοινωνίας, πώς να επικοινωνούμε στους συνεργάτες μας ότι τους θεωρούμε επιχειρηματικούς εταίρους μας, καθώς και πώς να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προωθεί τους εργαζόμενους να ενθουσιάζονται να εξυπηρετούν και τους πελάτες να εκθειάζουν την εταιρεία μας.

Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών, δηλαδή πώς να δίνουμε, σε 8 βήματα, «δύσκολες» αξιολογήσεις, με αποτελεσματικότητα και χωρίς φόβο, πώς να φερόμαστε, με βάση 3 τεχνικές, στους συνεργάτες μας ως ενήλικες και όχι ως παιδιά, πώς να προτρέπουμε προς την απλότητα και την υπευθυνότητα, καθώς και πώς να ανακαλύπτουμε τα δυνατά σημεία των συνεργατών μας, με στόχο να παραμένουν παρακινημένοι και ενεργοποιημένοι.

Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες, δηλαδή πώς να διαχωρίζουμε τα σημαντικά και τα επείγοντα από τα λιγότερο σημαντικά και λιγότερο επείγοντα, στρατηγικές για να «πολλαπλασιάσουμε» το χρόνο μας, καθώς και ποια η διαδικασία της εστιασμένης χοάνης και η σημασία της σκόπιμης αναβλητικότητας.

Αποτελεσματικές Συναντήσεις, Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δηλαδή πώς να γίνουμε ακόμη πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί στις επαγγελματικές συναντήσεις μας και στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική μας επικοινωνία, ποιο το σύγχρονο Netiquette και οι τεχνικές για ελαχιστοποίηση του «Τηλεφωνικού Κυνηγητού», καθώς και πώς να χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο και τα ηλεκτρονικά μηνύματα ως στρατηγικά εργαλεία αποδοτικής επικοινωνίας (Return on Time Invested).

 

Πού γίνονται οι εκπαιδευτικές συνεδρίες και τί να αναμένουν οι συμμετέχοντες

Το πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας έχει διάρκεια 12 μηνών. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται (με ελάχιστες εξαιρέσεις) κάθε 2η Τρίτη του μήνα, από τις 10.00 έως τις 16.00 (ώρα άφιξης στις 09.30). Ο τόπος διεξαγωγής είναι το Grand Hotel Palace, 5*, Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη.

Στη συνάντησή μας, προσφέρεται πρωινό με καφέ, τσάι και ελαφριά snacks, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας συνεχίζουμε με καθιστό γεύμα, στο οποίο συμμετέχουν όσοι το επιθυμούν και τους το επιτρέπει το πρόγραμμά τους.

 

Η μεθοδολογία κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν ένα ημίωρο βίντεο με τεχνικές ηγεσίας των ομιλητών μας. Στη συνέχεια κάνουμε εξάσκηση για 2,5 ώρες στις συγκεκριμένες τεχνικές μέσω ομαδικών συζητήσεων και ατομικών και ομαδικών ασκήσεων σε υποθετικά σενάρια.

Η εκπαιδευτική συνεδρία ολοκληρώνεται με δεύτερο βίντεο 30 λεπτών, με ομιλητές να παρουσιάζουν τη δεύτερη ενότητα της συνεδρίας, που είναι πάντα διαφορετική από την πρώτη. Ακολουθούν 2,5 ώρες εξάσκησης. Στο τέλος της συνεδρίας οι συμμετέχοντες καταγράφουν το προσωπικό τους πλάνο για τον επόμενο μήνα, έχοντας ξεχωρίσει δύο τεχνικές, με στόχο να τις χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική καθημερινότητά τους κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, δηλαδή μέχρι την επόμενή μας συνάντηση.

 

Άλλα οφέλη που θα αποκομίσετε

Οι εκπαιδευτικές μας συνεδρίες είναι πάντα διασκεδαστικές, ταυτόχρονα όμως εξαιρετικά ωφέλιμες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι το πρόγραμμα διεύρυνε τους ορίζοντές τους, βλέπουν τις ίδιες καταστάσεις με διαφορετική οπτική, αρχίζουν να σκέφτονται πιο αισιόδοξα, γίνονται πιο αποτελεσματικοί και λιγότερο αγχώδεις και πιεσμένοι λόγω χρόνου στην καθημερινότητά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συντριπτικό ποσοστό των συμμετεχόντων αναφέρουν ότι “τους λείπουν οι συνεδρίες μας”, ενώ σημαντικό όφελος αποτελεί και η δημιουργία ισχυρών και μακροχρόνιων επαγγελματικών και φιλικών σχέσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ενδιαφέρομαι να δεσμεύσω θέση για μία δοκιμαστική συνεδρία, ώστε να δω αν αυτό που κάνετε στην Leaders Lab μου αρέσει και μου είναι χρήσιμο