Ενίσχυση δεξιοτήτων ηγεσίας | LeadersLab

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Τα προγράμματα ηγεσίας της Leaders Lab ταιριάζουν σε ανθρώπους που είναι επιτυχημένοι και αναγνωρίζουν ότι πάντα υπάρχει περιθώριο να γινόμαστε καλύτεροι. Από την εμπειρία μας, έχουμε δει ότι  πρόκειται για ανθρώπους με ήθος και απροσποίητο σεβασμό προς τους συνεργάτες τους, που έχουν μια έμφυτη εσωτερική σεμνότητα, είτε πρόκειται για ανθρώπους με υψηλό προφίλ και εξωστρέφεια, είτε πρόκειται για ανθρώπους χαμηλού προφίλ.

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας ειδικότερα απευθύνεται σε Ανώτερα Ηγετικά Στελέχη (CEOs και Managing Directors) που διοικούν εταιρείες και Επιχειρηματίες.

Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν οι συμμετέχοντες

Στο πρόγραμμα Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ηγεσίας οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις ακόλουθες δεξιότητες:

Παρακινούν ακόμη πιο αποτελεσματικά (δηλαδή επιτυχημένα) και αποδοτικά (δηλαδή με λιγότερο κόπο), τους συνεργάτες τους, τους συναδέλφους τους αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν.

Διαπραγματεύονται ακόμη πιο επιτυχημένα οικονομικές συμφωνίες και σύνθετες, περίπλοκες καταστάσεις.

Διαχειρίζονται ακόμη πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά δύσκολους, δυσαρεστημένους και συναισθηματικά φορτισμένους πελάτες, εξωτερικούς ή εσωτερικούς.

Κάνουν ακόμη καλύτερη διαχείριση της προσωπικής τους ενέργειας και των προτεραιοτήτων τους, πολλαπλασιάζουν τον χρόνο τους για όσα είναι σημαντικά.

Επιλέγουν ακόμη πιο επιτυχημένα συνεργάτες που έχουν το απαραίτητο «ταλέντο» για την εκάστοτε θέση, ενώ συγχρόνων διαλέγουν αυτούς που ταιριάζουν με τη νοοτροπία (mindset) της ομάδας και της εταιρείας.

Εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία της ενδυναμωτικής ανάθεσης, δηλαδή της ανάθεσης που ο άλλος εκλαμβάνει την ανάθεση ως κάτι τιμητικό αντί ως κάτι επώδυνο και απεχθές. Αυτό έχει ως όφελος ότι το έργο προκύπτει με λιγότερα λάθη, με μεγαλύτερη παρακίνηση του άλλου, και τελικό όφελος την αειφόρο ανάπτυξη εργασιών της εταιρείας και του επικεφαλής που έκανε την ανάθεση.

Αναπτύσσουν περαιτέρω τη στρατηγική τους σκέψη και την ατομική ή ομαδική διαδικασία αποφάσεων, ενώ συγχρόνως εκτίθενται εκτός άλλων, με τεχνικές που εκτινάσσουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τους, όπως η τεχνική του χάρτη μυαλού και των έξι καπέλων.

Εξελίσσουν και αναπτύσσουν περισσότερο τη δεξιότητα τους στη μεταλλακτική ηγεσία (transformationalleadership), δηλαδή τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των συνεργατών τους, εν μέσω συνεχών αλλαγών στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Τέλος, διαχειρίζονται αποτελεσματικά την απόδοση των συνεργατών τους, δηλαδή είναι σε θέση να επικοινωνήσουν στους συνεργάτες τους τα «στραβά», τα λάθη, την κακή απόδοση τους, με τέτοιο τρόπο ώστε οι συνεργάτες να το κατανοήσουν και αλλάξουν προς την σωστότερη κατεύθυνση αλλά και να γίνει όλη αυτή η διαδικασία χωρίς να διαταραχθεί η καλή συνεργασία, χωρίς να διαταραχθεί η καλή μεταξύ τους εργασιακή σχέση -χωρίς ο συνεργάτης να «χαλαστεί», όπως το λέμε στην καθομιλουμένη.

Ποιες ενότητες καλύπτονται

Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα, δηλαδή πώς να επιτυγχάνουμε περισσότερα καλύτερα αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις, πώς να εξοικειωθούμε με τη συναισθηματική θερμοκρασία του συνομιλητή μας και τις συναισθηματικές πληρωμές, καθώς και πώς να αναγνωρίζουμε τη μέθοδο διαπραγμάτευσης της άλλης πλευράς και να προσαρμόζουμε τη δική μας, ανάλογα.

Το Πλεονέκτημα της Ακρόασης, δηλαδή πώς να κατανοήσουμε σε βάθος: την σπουδαιότητα της ακρόασης και των ερωτήσεων, τις έξι θέσεις ακρόασης και τεχνικές για να θέτουμε ερωτήσεις, καθώς και τη σημασία της παύσης στην ενεργητική ακρόαση.

Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας, δηλαδή πώς να αναπτύσσουμε τη δημιουργική σκέψη των συνεργατών και τη δική μας, πώς να ξεχωρίζουμε την κάθετη από την πλάγια δημιουργική σκέψη, καθώς και πώς να εφαρμόζουμε μία διαδικασία τεσσάρων βημάτων για να δημιουργήσουμε ένα δημιουργικότερο περιβάλλον.

Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα, δηλαδή πώς να αναγνωρίζουμε λεκτικούς τρόπους για να προβάλλουμε θετικές προσδοκίες και εικόνα αξιοπιστίας, πώς να εξασφαλίζουμε ότι η εικόνα που προβάλλουμε είναι όσο το δυνατόν θετικότερη, καθώς και πώς να αναγνωρίζουμε τη μη λεκτική επικοινωνία των άλλων, με μεγαλύτερη ευκολία και σαφήνεια.

Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών, δηλαδή τι χρειάζεται να ψάχνουμε για να προσλάβουμε ταλαντούχους εργαζόμενους, πώς να κάνουμε αποτελεσματικές συνεντεύξεις για να εντοπίζουμε τα άτομα με την στάση και τη νοοτροπία που επιθυμούμε, καθώς και τις αρχές που διέπουν τη διατήρηση των ταλαντούχων εργαζομένων στην εταιρεία.

Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση, δηλαδή περαιτέρω βελτίωση της συμμετοχικής ηγεσίας μας, εξάσκηση στη χρήση της εξίσωσης Ο=Π επί Δ και την τεχνική ΤΙ.ΠΙ.ΕΣ. σε καθημερινή βάση, εξάσκηση στο να ξεχωρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα μοιραίο ελάττωμα και μία αδυναμία, καθώς και κατανόηση της σημασίας να ενδυναμώνουμε τα δυνατά σημεία αντί της βελτίωσης των αδυναμιών.

Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας, δηλαδή πώς να αναπτύσσουμε διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης προσωπικής ενέργειας, όπως π.χ. τις  τεχνικές ΑΒΓΔΕ και Pomodoro, πώς να διαχειριστούμε και να μηδενίσουμε τις παρεμβολές, πώς να βηματίζουμε με διαλλείματα, καθώς και πώς να απαντάμε «όχι», διατηρώντας ανέπαφη τη σχέση μας με τον άλλον.

Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης, δηλαδή τρεις τεχνικές για να απευθυνόμαστε στο ενήλικο μέρος της προσωπικότητας των συνεργατών μας, πώς να αναγνωρίζουμε την κατηγορία συμπεριφοράς των συνεργατών και πελατών μας καθώς και πώς να ασκούμε παρακίνηση βάσει της κατηγορίας συμπεριφοράς, για ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό, δηλαδή πώς να χρησιμοποιούμε την κατάλληλη στρατηγική σκέψη, τη μόχλευση και τη σύνδεση προς όφελός μας, πώς να αναγνωρίζουμε τη διαφορά ανάμεσα στη Στρατηγική Σκέψη και στη Σκέψη Στρατηγικών Τακτικών καθώς και κατανόηση, εξοικείωση και χρήση του Χρυσού Κύκλου προς όφελός μας.

Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ, δηλαδή πώς να Προσδίδουμε περισσότερη αξιοπιστία κατά τη διάρκεια της επικοινωνιακής μας σύνδεσης, πώς να προσαρμόζομε την λεκτική μας επικοινωνία σύμφωνα με το επικοινωνιακό στυλ του συνομιλητή μας, πώς να θυμόμαστε και να χρησιμοποιούμε τα ονόματα των άλλων, καθώς και πώς να χρησιμοποιούμε μη λεκτική επικοινωνία για επικοινωνιακή σύνδεση με υψηλό κύρος και προσιτότητα.

Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών, δηλαδή  πώς να χρησιμοποιήσουμε την ανάθεση ως μέσο για την ενδυνάμωση και ανάπτυξη των συνεργατών μας, πώς να χτίσουμε την εμπιστοσύνη, την υποχρέωση και την αξιοπιστία στα μέλη της ομάδας μας και να είναι εστιασμένα στο αποτέλεσμα, καθώς και πώς να ξεφύγουμε από άγκυρες που μας εμποδίζουν, ώστε να βελτιώσουμε τη δεξιότητά μας στην ανάθεση εργασιών.

Παρακίνηση μέσω θετικής επικοινωνίας, δηλαδή πώς να επαναπροσδιορίσουμε τα πλαίσια των αρνητικών παρατηρήσεων σε θετικά, ενθαρρυντικά σχόλια, καθώς και  πώς να χρησιμοποιούμε την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία μας ώστε να κάνουμε κάθε άτομο με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή, να αισθάνεται μοναδικό.

Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών, δηλαδή πώς να εντοπίσουμε τις λέξεις «δυναμίτες» και να τις αφανίσουμε για πάντα, πώς να εντοπίζουμε τα σημάδια που δείχνουν ότι ο πελάτης ετοιμάζεται να εκνευριστεί και τι χρειάζεται να κάνουμε ώστε να τον προλάβουμε, καθώς πώς να χρησιμοποιούμε την τεχνική πέντε βημάτων για να διαχειριστούμε τους δύσκολους και εκνευρισμένους πελάτες.

Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές, δηλαδή η σε βάθος κατανόηση γιατί οι άνθρωποι δυσκολεύονται με τις αλλαγές, πώς να δραστηριοποιούμε τη διαδικασία αλλαγής με πέντε τεχνικές, καθώς πώς να χρησιμοποιήσουμε τη «δύναμη της εξιστόρησης» για να πραγματοποιούμε τις αλλαγές που θέλουμε.

Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή πώς να δημιουργήσουμε άμεσα σύνδεση με τον κάθε έναν από τους συνεργάτες μας και να την διατηρήσουμε για πάντα, οι πέντε τρόποι για θετική σύνδεση μέσω επικοινωνίας, πώς να επικοινωνούμε στους συνεργάτες μας ότι τους θεωρούμε επιχειρηματικούς εταίρους μας, καθώς και πώς να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προωθεί τους εργαζόμενους να ενθουσιάζονται, να εξυπηρετούν και τους πελάτες να εκθειάζουν την εταιρεία μας.

Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών, δηλαδή πώς να δίνουμε «δύσκολες» αξιολογήσεις αποτελεσματικά και χωρίς φόβο, με 8 βήματα, πώς να φερόμαστε στους συνεργάτες μας ως ενήλικες και όχι σαν παιδιά, σύμφωνα με 3 τεχνικές, πώς να προτρέπουμε για Απλότητα και Υπευθυνότητα, καθώς και πώς να ανακαλύπτουμε τα δυνατά σημεία των συνεργατών μας, για να παραμένουν παρακινημένοι και ενεργοποιημένοι.

Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες, δηλαδή πώς να διαχωρίζουμε τα σημαντικά και τα επείγοντα, από τα λιγότερο σημαντικά και λιγότερο επείγοντα, στρατηγικές για να «πολλαπλασιάσουμε» το χρόνο μας, καθώς και η διαδικασία της εστιασμένης χοάνης και η σημασία της σκόπιμης αναβλητικότητας.

Αποτελεσματικές Συναντήσεις, Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δηλαδή πώς να γίνουμε ακόμη πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί στις επαγγελματικές συναντήσεις μας και τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες, ποιο το σύγχρονο Netiquette και οι τεχνικές για ελαχιστοποίηση του «Τηλεφωνικού Κυνηγητού», καθώς και πώς να χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο και τα ηλεκτρονικά μηνύματα ως στρατηγικά εργαλεία αποδοτικής επικοινωνίας (ReturnonTimeInvested).

Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός, δηλαδή πώς να αποφεύγουμε λάθη στην διαδικασία απόφασης, πώς να απλοποιούμε την στρατηγική μας, πώς να χρησιμοποιούμε την τεχνική του χάρτη μυαλού ώστε να προετοιμάζουμε την στρατηγική μας ακόμη πιο αποτελεσματικά και να την επικοινωνούμε στους συνεργάτες μας ακόμη πιο εύκολα.

Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων, δηλαδή πώς να διεκδικούμε θετικά, αντί να συγκρουόμαστε, πώς να κάνουμε τις διαφωνίες να λειτουργούν υπέρ ημών και της ομάδας μας και όχι εναντίον μας, και τέλος, πώς να καθιστούμε υπεύθυνο κάθε «δύσκολο» άτομο για να διεκπεραιώνει όσα υποσχέθηκε, σε τέσσερα βήματα.

Εξυπηρέτηση πελάτη που ξεπερνά τις Προσδοκίες, δηλαδή πώς να προσφέρουμε εξυπηρέτηση πελάτη για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις, συστάσεις και θετικές on-line αξιολογήσεις, ακολουθώντας συγκεκριμένα 7 βήματα για εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις προσδοκίες.

H Δύναμη της Αναγνώρισης, δηλαδή τις 5 προϋποθέσεις για εταιρική κουλτούρα αναγνώρισης, τα βήματα για να δίνουμε ενεργητική αναγνώριση, καθώς και δύο επιμέρους τεχνικές για την αποφυγή δημιουργίας κουλτούρας που είναι καταστροφική για την αναγνώριση.

Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες, δηλαδή τα συστατικά της μεταλλακτικής ηγεσίας, τι ξεχωρίζει έναν μεταλλακτικό ηγέτη, ποια η σημασία της εμπιστοσύνης και πώς να την αναπτύξουμε –πρακτικά- στο εργασιακό μας περιβάλλον, και καθώς και τα συστατικά της τεχνικής της εξιστόρησης ώστε να την χρησιμοποιήσουμε για να μεταλλάξουμε την ομάδα μας.

Πώς Να Εξολοθρεύσουμε το Άγχος, δηλαδή εξοικείωση με δεκάδες διαφορετικές τεχνικές για αποτελεσματική μείωση του άγχους, κατανόηση της διαφοροποίησης της αντίδρασης στο άγχος ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, καθώς και τεχνικές για το πώς να επαναπρογραμματίσουμε τον εαυτό μας, χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό μας διάλογο.

Πού γίνονται οι εκπαιδευτικές συνεδρίες και τι να αναμένουν οι συμμετέχοντες;

Το πρόγραμμα Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας έχει διάρκεια 24 μηνών, συναντιόμαστε (συνήθως, εκτός εξαιρέσεων) κάθε τελευταία Δευτέρα του μήνα, από τις 18.00 έως τις 21.00. (ώρα άφιξης στις 17.30). Ο τόπος διεξαγωγής είναι το Grand Hotel Palace, 5*, Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη.

Στη συνάντησή μας, κατά την άφιξη, προσφέρεται ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα και καφές, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας συνεχίζουμε συνοδεία κρασιού, τις συζητήσεις μας, έως ότι ώρα το επιθυμεί η ομάδα.

Η μεθοδολογία κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας 

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν ένα μισάωρο βίντεο με τεχνικές ηγεσίας που παρουσιάζουν οι ομιλητές μας, στη συνέχεια για 2,5 ώρες κάνουμε εκτενή ομαδική συζήτηση και εξάσκηση στις τεχνικές που παρουσιάστηκαν. Ως προς την ομαδική συζήτηση, συχνά συζητάμε τις εμπειρίες των συμμετεχόντων, δηλαδή πώς έχουν εφαρμόσει στο παρελθόν τέτοιες προκλήσεις, αλλά και τις προκλήσεις που έχουν. Μετά την εκτενή συζήτηση προχωράμε σε έως δύο ασκήσεις, μάλλον υψηλού βαθμού δυσκολίας, με ρεαλιστικές συνθήκες υποθετικών σεναρίων, δηλαδή σεναρίων βγαλμένα από την αγορά και την ελληνική πραγματικότητα.

Στο τέλος της συνεδρίας οι συμμετέχοντες καταγράφουν το σύντομο προσωπικό πλάνο για τον επόμενο μήνα, δηλαδή τη μία τεχνική που ξεχώρισαν, για να τη χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική καθημερινότητά τους για το επόμενο 30ήμερο, έως να συναντηθούμε ξανά.

Άλλα οφέλη που θα αποκομίσετε

Οι εκπαιδευτικές μας συνεδρίες είναι πάντα διασκεδαστικές αλλά συγχρόνως και ωφέλιμες. Είναι σύνηθες να επικρατεί τόσο γέλιο μεταξύ της ομάδας, που σχεδόν ξενίζει έναν νέο συμμετέχοντα και να πέφτει ακόμη περισσότερο γέλιο καθώς η ομάδα προσπαθεί να αυτοσυγκρατηθεί. Ευτυχώς, όταν συγκεντρωνόμαστε, συγκεντρωνόμαστε:oπότε, με όση ένταση γελάμε και καλοπερνάμε, με τόση ένταση δουλεύουμε. Είναι δε απολύτως σύνηθες οι συμμετέχοντες να μοιράζονται με την ομάδα τις προκλήσεις ή τους προβληματισμούς τους και οι άλλοι να ακούν με προσοχή για ώρα. Συχνά δε, οι προτάσεις που γίνονται από συμμετέχοντες είναι τόσο αποτελεσματικές που στην επόμενη συνεδρία ο συμμετέχων έρχεται με ιστορία επιτυχίας, δηλαδή «έκανα αυτό που είπατε και είχε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα»!, ενώ η ομάδα, πολύ συχνά, ρωτά τον συμμετέχοντα τι έκανε με την τάδε πρόκληση που είχε την προηγούμενη φορά.

Γενικά, υπάρχει ένα κλίμα που είναι μοναδικά εγκάρδιο, με γνήσιο ενδιαφέρον για τον άλλον, και συχνά χαρακτηρίζουν τις συναντήσεις μας ως εμπειρία ομαδικής αλληλοϋποστήριξης ή ως την μηναία «ψυχοθεραπεία» τους, σε σχέση με τις κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες της ελληνικής αγοράς.

Αυτονόητο ότι κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριών χτίζονται ισχυρές σχέσεις φιλίας και υλοποιείται ιδιαίτερα ποιοτικό networking, δηλαδή π.χ. ένας συμμετέχων να αναφέρει την πρόκληση του και κάποιος άλλος συμμετέχων να τυχαίνει να γνωρίζει άτομα και καταστάσεις και να δίνει συστάσεις, ονόματα των decisionmakers και τηλέφωνα επικοινωνίας για να επιλυθεί η πρόκληση του πρώτου συμμετέχοντα.

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δεξιοτήτων Ηγεσίας ειδικότερα απευθύνεται σε Ανώτερα Ηγετικά Στελέχη (CEOs και Managing Directors) που διοικούν εταιρείες και Επιχειρηματίες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ