Ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας | Leaders Lab

Το εκπαιδευτικό μας υλικό εμπεριέχει τα εξής χαρακτηριστικά:

– Παρουσιάζεται σε οπτικοακουστική μορφή (βίντεο). Δηλαδή οι αυθεντικοί ομιλητές και γνώστες της εκάστοτε τεχνικής παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό υλικό και τις τεχνικές. Επομένως, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εκτεθούν στην διαφορετική οπτική του κάθε ομιλητή.

– Οι τεχνικές που εμπεριέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό της Leaders Lab ξεπερνούν τις 200 και προέρχονται από την σύγχρονη παγκόσμια βιβλιογραφία, ως  αποδεδειγμένα αποτελεσματικές.

– Συχνά, συμμετέχοντες που έχουν εκτενή εμπειρία συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα από τις εταιρείες τους, μας λένε ότι το εκπαιδευτικό μας υλικό είναι υλικό που ξεπερνά τις προσδοκίες τους, που τους δομεί γνώσεις που ήδη έχουν με τρόπο ώστε άμεσα να τις ανακαλούν και να τις εφαρμόζουν στην καθημερινότητα τους. Αναφέρουν ότι η εμπειρία τους στο πρόγραμμα της Leaders Lab ξεκλείδωσε τις γνώσεις τους ώστε να γίνουν πράξη και απογείωσε τις υπάρχουσες δεξιότητες τους.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Τα προγράμματα ηγεσίας της Leaders Lab ταιριάζουν σε ανθρώπους που είναι επιτυχημένοι και αναγνωρίζουν ότι πάντα υπάρχει περιθώριο να γινόμαστε καλύτεροι. Από την εμπειρία μας, έχουμε δει ότι  πρόκειται για ανθρώπους με ήθος και απροσποίητο σεβασμό προς τους συνεργάτες τους, που έχουν μια έμφυτη εσωτερική σεμνότητα, είτε πρόκειται για ανθρώπους με υψηλό προφίλ και εξωστρέφεια, είτε πρόκειται για ανθρώπους χαμηλού προφίλ.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας ειδικότερα απευθύνεται σε Ηγετικά Στελέχη (managers) που διοικούν ομάδες, Επιχειρηματίες και Ελεύθερους Επαγγελματίες.

Ποιες δεξιότητες αναπτύσσουν οι συμμετέχοντες

Στο πρόγραμμα Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ηγεσίας οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις ακόλουθες δεξιότητες:

Παρακινούν ακόμη πιο αποτελεσματικά (δηλαδή επιτυχημένα) και αποδοτικά (δηλαδή με λιγότερο κόπο), τους συνεργάτες τους, τους συναδέλφους τους αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες που έχουν.

Διαπραγματεύονται ακόμη πιο επιτυχημένα οικονομικές συμφωνίες και σύνθετες, περίπλοκες καταστάσεις.

Διαχειρίζονται ακόμη πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά δύσκολους, δυσαρεστημένους και συναισθηματικά φορτισμένους πελάτες, εξωτερικούς ή εσωτερικούς.

Κάνουν ακόμη καλύτερη διαχείριση της προσωπικής τους ενέργειας και των προτεραιοτήτων τους, πολλαπλασιάζουν τον χρόνο τους για όσα είναι σημαντικά.

Επιλέγουν ακόμη πιο επιτυχημένα συνεργάτες που έχουν το απαραίτητο «ταλέντο» για την εκάστοτε θέση, ενώ συγχρόνων διαλέγουν αυτούς που ταιριάζουν με τη νοοτροπία (mindset) της ομάδας και της εταιρείας.

Εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία της ενδυναμωτικής ανάθεσης, δηλαδή της ανάθεσης που ο άλλος εκλαμβάνει την ανάθεση ως κάτι τιμητικό αντί ως κάτι επώδυνο και απεχθές. Αυτό έχει ως όφελος ότι το έργο προκύπτει με λιγότερα λάθη, με μεγαλύτερη παρακίνηση του άλλου, και τελικό όφελος την αειφόρο ανάπτυξη εργασιών της εταιρείας και του επικεφαλής που έκανε την ανάθεση.

Αναπτύσσουν περαιτέρω τη στρατηγική τους σκέψη και την ατομική ή ομαδική διαδικασία αποφάσεων, ενώ συγχρόνως εκτίθενται εκτός άλλων, με τεχνικές που εκτινάσσουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τους, όπως η τεχνική του χάρτη μυαλού και των έξι καπέλων.

Εξελίσσουν και αναπτύσσουν περισσότερο τη δεξιότητα τους στη μεταλλακτική ηγεσία (transformationalleadership), δηλαδή τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των συνεργατών τους, εν μέσω συνεχών αλλαγών στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Τέλος, διαχειρίζονται ακόμη πιο αποτελεσματικά την απόδοση των συνεργατών τους, δηλαδή το πώς επικοινωνούν σε συνεργάτες τους τα λάθη και την κακή απόδοσή τους, με τέτοιο τρόπο ώστε οι συνεργάτες να το κατανοήσουν, να το αποδεχθούν και να αλλάξουν προς τη σωστότερη κατεύθυνση, χωρίς να διαταραχθεί η καλή μεταξύ τους εργασιακή σχέση, χωρίς ο συνεργάτης να «χαλαστεί», όπως το λέμε στην καθομιλουμένη.

Ποιες ενότητες καλύπτονται

Αποτελεσματικός Στρατηγικός Σχεδιασμός, δηλαδή πώς να αποφεύγουμε λάθη στην διαδικασία απόφασης, πώς να απλοποιούμε την στρατηγική μας, πώς να χρησιμοποιούμε την τεχνική του χάρτη μυαλού ώστε να προετοιμάζουμε την στρατηγική μας ακόμη πιο αποτελεσματικά και να την επικοινωνούμε στους συνεργάτες μας ακόμη πιο εύκολα.

Ηγεσία Δύσκολων Ατόμων, δηλαδή πώς να διεκδικούμε θετικά, αντί να συγκρουόμαστε, πώς να κάνουμε τις διαφωνίες να λειτουργούν υπέρ ημών και της ομάδας μας και όχι εναντίον μας, και τέλος, πώς να καθιστούμε υπεύθυνο κάθε «δύσκολο» άτομο για να διεκπεραιώνει όσα υποσχέθηκε, σε τέσσερα βήματα.

Εξυπηρέτηση πελάτη που ξεπερνά τις Προσδοκίες, δηλαδή πώς να προσφέρουμε εξυπηρέτηση πελάτη για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις, συστάσεις και θετικές on-line αξιολογήσεις, ακολουθώντας συγκεκριμένα 7 βήματα για εξυπηρέτηση που ξεπερνά τις προσδοκίες.

H Δύναμη της Αναγνώρισης, δηλαδή τις 5 προϋποθέσεις για εταιρική κουλτούρα αναγνώρισης, τα βήματα για να δίνουμε ενεργητική αναγνώριση, καθώς και δύο επιμέρους τεχνικές για την αποφυγή δημιουργίας κουλτούρας που είναι καταστροφική για την αναγνώριση.

Πώς Να Γίνουμε Μεταλλακτικοί Ηγέτες, δηλαδή τα συστατικά της μεταλλακτικής ηγεσίας, τι ξεχωρίζει έναν μεταλλακτικό ηγέτη, ποια η σημασία της εμπιστοσύνης και πώς να την αναπτύξουμε –πρακτικά- στο εργασιακό μας περιβάλλον, και καθώς και τα συστατικά της τεχνικής της εξιστόρησης ώστε να την χρησιμοποιήσουμε για να μεταλλάξουμε την ομάδα μας.

Πώς Να Εξολοθρεύσουμε το Άγχος, δηλαδή εξοικείωση με δεκάδες διαφορετικές τεχνικές για αποτελεσματική μείωση του άγχους, κατανόηση της διαφοροποίησης της αντίδρασης στο άγχος ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, καθώς και τεχνικές για το πώς να επαναπρογραμματίσουμε τον εαυτό μας, χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό μας διάλογο.

Διαπραγματεύσεις για Περισσότερα, δηλαδή πώς να επιτυγχάνουμε περισσότερα καλύτερα αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις, πώς να εξοικειωθούμε με τη συναισθηματική θερμοκρασία του συνομιλητή μας και τις συναισθηματικές πληρωμές, καθώς και πώς να αναγνωρίζουμε τη μέθοδο διαπραγμάτευσης της άλλης πλευράς και να προσαρμόζουμε τη δική μας, ανάλογα.

Το Πλεονέκτημα της Ακρόασης, δηλαδή πώς να κατανοήσουμε σε βάθος: την σπουδαιότητα της ακρόασης και των ερωτήσεων,τις έξι θέσεις ακρόασης και τεχνικές για να θέτουμε ερωτήσεις, καθώς και τη σημασία της παύσης στην ενεργητική ακρόαση.

Πώς να Αντλήσουμε Δημιουργικότητα από την Ομάδα μας, δηλαδή πώς να αναπτύσσουμε τη δημιουργική σκέψη των συνεργατών και τη δική μας, πώς να ξεχωρίζουμε την κάθετη από την πλάγια δημιουργική σκέψη, καθώς και πώς να εφαρμόζουμε μία διαδικασία τεσσάρων βημάτων για να δημιουργήσουμε ένα δημιουργικότερο περιβάλλον.

Προβάλλοντας μια Θετικότερη Εικόνα, δηλαδή πώς να αναγνωρίζουμε λεκτικούς τρόπους για να προβάλλουμε θετικές προσδοκίες και εικόνα αξιοπιστίας, πώς να εξασφαλίζουμε ότι η εικόνα που προβάλλουμε είναι όσο το δυνατόν θετικότερη, καθώς και πώς να αναγνωρίζουμε τη μη λεκτική επικοινωνία των άλλων, με μεγαλύτερη ευκολία και σαφήνεια.

Επιλογή και Διατήρηση Ταλαντούχων Συνεργατών, δηλαδή τι χρειάζεται να ψάχνουμε για να προσλάβουμε ταλαντούχους εργαζόμενους, πώς να κάνουμε αποτελεσματικές συνεντεύξεις για να εντοπίζουμε τα άτομα με την στάση και τη νοοτροπία που επιθυμούμε, καθώς και τις αρχές που διέπουν τη διατήρηση των ταλαντούχων εργαζομένων στην εταιρεία.

Ανάπτυξη Ηγετών με Συμβουλευτική Καθοδήγηση, δηλαδή περαιτέρω βελτίωση της συμμετοχικής ηγεσίας μας,εξάσκηση στη χρήση της εξίσωσης Ο=Π επί Δ και την τεχνική ΤΙ.ΠΙ.ΕΣ. σε καθημερινή βάση, εξάσκηση στο να ξεχωρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα μοιραίο ελάττωμα και μία αδυναμία, καθώς και κατανόηση της σημασίας να ενδυναμώνουμε τα δυνατά σημεία αντί της βελτίωσης των αδυναμιών.

Στρατηγικές Διαχείρισης Προσωπικής Ενέργειας, δηλαδή πώς να αναπτύσσουμε διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης προσωπικής ενέργειας, όπως π.χ. τις τεχνικές ΑΒΓΔΕ και Pomodoro, πώς να διαχειριστούμε και να μηδενίσουμε τις παρεμβολές, πώς να βηματίζουμε με διαλλείμματα, καθώς και πώς να απαντάμε «όχι», διατηρώντας ανέπαφη τη σχέση μας με τον άλλον.

Αύξηση Παραγωγικότητας μέσω Παρακίνησης, δηλαδή τρεις τεχνικές για να απευθυνόμαστε στο ενήλικο μέρος της προσωπικότητας των συνεργατών μας, πώς να αναγνωρίζουμε την κατηγορία συμπεριφοράς των συνεργατών και πελατών μας καθώς και πώς να ασκούμε παρακίνηση βάσει της κατηγορίας συμπεριφοράς, για ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η Χρήση Στρατηγικής Σκέψης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό, δηλαδή πώς να χρησιμοποιούμε την κατάλληλη στρατηγική σκέψη, τη μόχλευση και τη σύνδεση προς όφελός μας, πώς να αναγνωρίζουμε τη διαφορά ανάμεσα στη Στρατηγική Σκέψη και στη Σκέψη Στρατηγικών Τακτικών καθώς και κατανόηση, εξοικείωση και χρήση του Χρυσού Κύκλου προς όφελός μας.

Επικοινωνιακή Σύνδεση με Αξιοπιστία, Επιρροή και Ισχύ, δηλαδή πώς να Προσδίδουμε περισσότερη αξιοπιστία κατά τη διάρκεια της επικοινωνιακής μας σύνδεσης, πώς να προσαρμόζουμε την λεκτική μας επικοινωνία σύμφωνα με το επικοινωνιακό στυλ του συνομιλητή μας, πώς να θυμόμαστε και να χρησιμοποιούμε τα ονόματα των άλλων, καθώς και πώς να χρησιμοποιούμε μη λεκτική επικοινωνία για επικοινωνιακή σύνδεση με υψηλό κύρος και προσιτότητα.

Ενδυναμωτική Ανάθεση Εργασιών, δηλαδή  πώς να χρησιμοποιήσουμε την ανάθεση ως μέσο για την ενδυνάμωση και ανάπτυξη των συνεργατών μας, πώς να χτίσουμε την εμπιστοσύνη, την υποχρέωση και την αξιοπιστία στα μέλη της ομάδας μας και να είναι εστιασμένα στο αποτέλεσμα, καθώς και πώς να ξεφύγουμε από άγκυρες που μας εμποδίζουν, ώστε να βελτιώσουμε τη δεξιότητά μας στην ανάθεση εργασιών.

Παρακίνηση μέσω θετικής επικοινωνίας, δηλαδή πώς να επαναπροσδιορίσουμε τα πλαίσια των αρνητικών παρατηρήσεων σε θετικά, ενθαρρυντικά σχόλια, καθώς και  πώς να χρησιμοποιούμε την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία μας ώστε να κάνουμε κάθε άτομο με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή, να αισθάνεται μοναδικό.

Εξυπηρέτηση Δύσκολων Πελατών, δηλαδή πώς να εντοπίσουμε τις λέξεις «δυναμίτες» και να τις αφανίσουμε για πάντα, πώς να εντοπίζουμε τα σημάδια που δείχνουν ότι ο πελάτης ετοιμάζεται να εκνευριστεί και τι χρειάζεται να κάνουμε ώστε να τον προλάβουμε, καθώς πώς να χρησιμοποιούμε την τεχνική πέντε βημάτων για να διαχειριστούμε τους δύσκολους και εκνευρισμένους πελάτες.

Δημιουργία Περιβάλλοντος για Αλλαγές, δηλαδή η σε βάθος κατανόηση γιατί οι άνθρωποι δυσκολεύονται με τις αλλαγές, πώς να δραστηριοποιούμε τη διαδικασία αλλαγής με πέντε τεχνικές, καθώς πώς να χρησιμοποιήσουμε τη «δύναμη της εξιστόρησης» για να πραγματοποιούμε τις αλλαγές που θέλουμε.

Πώς να συνδεόμαστε: Ηγεσία σε υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή πώς να δημιουργήσουμε άμεσα σύνδεση με τον κάθε έναν από τους συνεργάτες μας και να την διατηρήσουμε για πάντα, οι πέντε τρόποι για θετική σύνδεση μέσω επικοινωνίας, πώς να επικοινωνούμε στους συνεργάτες μας ότι τους θεωρούμε επιχειρηματικούς εταίρους μας, καθώς και πώς να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προωθεί τους εργαζόμενους να ενθουσιάζονται, να εξυπηρετούν και τους πελάτες να εκθειάζουν την εταιρεία μας.

Μεγιστοποίηση Απόδοσης Συνεργατών, δηλαδή πώς να δίνουμε «δύσκολες» αξιολογήσεις αποτελεσματικά και χωρίς φόβο, με 8 βήματα, πώς να φερόμαστε στους συνεργάτες μας ως ενήλικες και όχι σαν παιδιά, σύμφωνα με 3 τεχνικές, πώς να προτρέπουμε για Απλότητα και Υπευθυνότητα, καθώς και πώς να ανακαλύπτουμε τα δυνατά σημεία των συνεργατών μας, για να παραμένουν παρακινημένοι και ενεργοποιημένοι.

Τεχνικές για Απόδοση χωρίς Υπερωρίες, δηλαδή πώς να διαχωρίζουμε τα σημαντικά και τα επείγοντα, από τα λιγότερο σημαντικά και λιγότερο επείγοντα, στρατηγικές για να «πολλαπλασιάσουμε» το χρόνο μας, καθώς και η διαδικασία της εστιασμένης χοάνης και η σημασία της σκόπιμης αναβλητικότητας.

Αποτελεσματικές Συναντήσεις, Αποτελεσματική Χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δηλαδή πώς να γίνουμε ακόμη πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί στις επαγγελματικές συναντήσεις μας και τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες, ποιο το σύγχρονο Netiquette και οι τεχνικές για ελαχιστοποίηση του «Τηλεφωνικού Κυνηγητού», καθώς και πώς να χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο και τα ηλεκτρονικά μηνύματα ως στρατηγικά εργαλεία αποδοτικής επικοινωνίας (ReturnonTimeInvested).

Πού γίνονται οι εκπαιδευτικές συνεδρίες και τι να αναμένουν οι συμμετέχοντες;

Το πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ηγεσίας έχει διάρκεια 12 μηνών. Συναντιόμαστε (συνήθως, εκτός εξαιρέσεων) κάθε 2η Τρίτη του μήνα, από τις 10.00 έως τις 16.00. (ώρα άφιξης στις 09.30). Ο τόπος διεξαγωγής είναι το Grand Hotel Palace, 5*, Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη.

Στη συνάντησή μας, προσφέρεται πρωινό με καφέ & τσάι, ελαφριά snacks, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας συνεχίζουμε με καθιστό γεύμα, στο οποίο συμμετέχουν όσοι το επιθυμούν και τους το επιτρέπει το πρόγραμμα τους.

Η μεθοδολογία κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνεδρίας, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν ένα μισάωρο βίντεο με τεχνικές ηγεσίας που παρουσιάζουν οι ομιλητές μας, στη συνέχεια για 2,5 ώρες κάνουμε εξάσκηση στις τεχνικές αυτές μέσω ομαδικών συζητήσεων, ατομικών ασκήσεων, και ομαδικές εξασκήσεις σε υποθετικά σενάρια.

Η εκπαιδευτική συνεδρία ολοκληρώνεται με δεύτερο βίντεο 30 λεπτών, με ομιλητές να παρουσιάζουν τη δεύτερη ενότητα της συνεδρίας, που είναι πάντα διαφορετική από την πρώτη. Ακολουθούν 2,5 ώρες εξάσκησης. Στο τέλος της συνεδρίας οι συμμετέχοντες καταγράφουν το προσωπικό τους πλάνο για τον επόμενο μήνα, δηλαδή τις δύο τεχνικές που ξεχώρισαν, για να τις χρησιμοποιήσουν στην επαγγελματική καθημερινότητά τους για το επόμενο 30ήμερο, έως να συναντηθούμε ξανά.

Άλλα οφέλη που θα αποκομίσετε

Οι εκπαιδευτικές μας συνεδρίες είναι πάντα διασκεδαστικές αλλά συγχρόνως και ωφέλιμες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες λένε ότι το πρόγραμμα διεύρυνε τους ορίζοντές τους, είδαν τις ίδιες καταστάσεις διαφορετικά, άρχισαν να σκέφτονται πιο αισιόδοξα, έγιναν αποτελεσματικότεροι, με  λιγότερο άγχος και πίεση χρόνου στην καθημερινότητά τους. Σχεδόν όλοι αναφέρουν ότι τους λείπουν οι συνεδρίες μας, ενώ μεταξύ των συμμετεχόντων δημιουργούνται ισχυρές φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις που διαρκούν για χρόνια, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Πώς μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι;